Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

Tunnistenumero rekisterissä: 16135192686-50
Rekisteröintipäivä: 01/12/2009 16:45:36

Tietoja päivitetty viimeksi: 30/03/2015 09:53:26
Edellinen vuotuinen päivitys: 30/03/2015 09:53:26
Päivitettävä viimeistään: 30/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Groupement des Industriels Européens du Tabac - GITES A.s.b.l.

GITES A.s.b.l.

Association sans but lucratif

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

de Hollerich, 31
Postilokero: 2202
1741 LUXEMBOURG
LUXEMBURG

(+352) 4939391

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Christian GREIVELDINGER

Président

    EU-suhteista vastaava henkilö

Christian GREIVELDINGER

Président

    Tavoitteet ja tehtävät

L'association GITES A.s.b.l., créée en 1990, a pour objet la contribution au bon fonctionnement de l'Union Européenne, en apportant une attention toute particulière à l'instauration de conditions de concurrence basées sur des règles claires et loyales et de défendre les intérêts des PME actives dans l'industrie du tabac.
L'association a pour objet d'élaborer et de diffuser les prises de positions communes à ses membres portant sur la politique communautaire concernant les produits du tabac finis, des tabacs matières premières et des autres matières premières entrant dans la fabrication des produits finis tabacs et tout autre sujet sur lesquels l'industrie du tabac pourra légitimement porter un avis.
Elle pourra exercer toute activité se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Toute législation ayant attrait aux produits du tabac.


 

En

En

En

En

En

Interaction entre associations représentants les intérêts des manufactures de tabac.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

50%: 1   25%: 2

3

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Observateur CECCM

    Rahoitustiedot

01/2013  -  11/2013

< 9 999 €

25 000 €

affiliations

0 €

aucune

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.