Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

LVMH Publica

Identitātes numurs Reģistrā: 16094042309-21
Reģistrācijas datums: 22/09/2009 15:51:03

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 17/02/2015 16:41:34
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 17/02/2015 16:41:34
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 17/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

LVMH Publica

LVMH Publica

SA -Société Anonyme

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Uzņēmumi un koncerni

    Kontaktinformācija

Avenue Louise, 326
Pastkastīte: 46
Bruxelles 1050
BEĻĢIJA

(+32) 26392300

    Juridiski atbildīgā persona

Cienījamā  Paloma Castro Martinez

Administrateur Délégué

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Paloma Castro Martinez

Administrateur Délégué

    Mērķi un uzdevumi

LVMH est un Entrepreneur Culturel et Créatif. LVMH Publica défend les intérêts du Groupe et de ses Maisons, et les soutient dans le cadre d'enjeux politiques et législatifs au niveau européen et global.

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

* Révision du système européen des marques (COM(2013)161 & COM(2013)162)
* Sécurité des produits et surveillance du marché (COM(2013)75 & COM(2013)78)
* Plan d'action sur les droits de propriété intellectuelle 2014/2151(INI)
* Memorandum of Understanding sur la lutte contre les ventes de contrefaçons via internet
* Réforme du droit d'auteur (à venir)
* Digital Single Market (à venir)


 

Commission High Level Advisory Group on business Services

Answer to the public consultation on fragrance allergens in the framework of Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   75%: 2   50%: 2   25%: 1

6

3,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Benjamin Neyt 27/02/2015 25/02/2016
Séverine Trouillet 09/07/2014 07/07/2015
Paloma Castro Martinez 11/09/2014 09/09/2015
Sarah Cuvellier 09/07/2014 07/07/2015
Caterina Geremei 27/02/2015 25/02/2016

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

We are members of trade associations: AIM, AmchamEU, WFA.

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

>= 1 500 000 € un < 1 999 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
SEAP