Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

LVMH Publica

Tunnistenumero rekisterissä: 16094042309-21
Rekisteröintipäivä: 22/09/2009 15:51:03

Tietoja päivitetty viimeksi: 17/02/2015 16:41:34
Edellinen vuotuinen päivitys: 17/02/2015 16:41:34
Päivitettävä viimeistään: 17/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

LVMH Publica

LVMH Publica

SA -Société Anonyme

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Avenue Louise, 326
Postilokero: 46
1050 Bruxelles
BELGIA

(+32) 26392300

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Paloma Castro Martinez

Administrateur Délégué

    EU-suhteista vastaava henkilö

Paloma Castro Martinez

Administrateur Délégué

    Tavoitteet ja tehtävät

LVMH est un Entrepreneur Culturel et Créatif. LVMH Publica défend les intérêts du Groupe et de ses Maisons, et les soutient dans le cadre d'enjeux politiques et législatifs au niveau européen et global.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

* Révision du système européen des marques (COM(2013)161 & COM(2013)162)
* Sécurité des produits et surveillance du marché (COM(2013)75 & COM(2013)78)
* Plan d'action sur les droits de propriété intellectuelle 2014/2151(INI)
* Memorandum of Understanding sur la lutte contre les ventes de contrefaçons via internet
* Réforme du droit d'auteur (à venir)
* Digital Single Market (à venir)


 

Commission High Level Advisory Group on business Services

En

En

En

En

Answer to the public consultation on fragrance allergens in the framework of Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 1   75%: 2   50%: 2   25%: 1

6

3,8

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Benjamin Neyt 27/02/2015 25/02/2016
Séverine Trouillet 09/07/2014 07/07/2015
Paloma Castro Martinez 11/09/2014 09/09/2015
Sarah Cuvellier 09/07/2014 07/07/2015
Caterina Geremei 27/02/2015 25/02/2016

    Intressialueet

 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

We are members of trade associations: AIM, AmchamEU, WFA.

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

>= 1 500 000 € - < 1 999 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP