Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

LVMH Publica

Tunnistenumero rekisterissä: 16094042309-21
Rekisteröintipäivä: 22.9.2009 15:51:03

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.9.2014 18:40:17
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.9.2014 18:40:17


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: LVMH Publica
Lyhenne: LVMH Publica
Organisaation oikeudellinen muoto: SA -Société Anonyme
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Paloma Castro Martinez
Tehtävä organisaatiossa: Administrateur Délégué

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Paloma Castro Martinez
Tehtävä organisaatiossa: Director Global Corporate Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue Louise  326
Postilokero: 46
1050 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 26392300
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: LVMH est un Entrepreneur Culturel et Créatif. Nous défendons les intérêts du Groupe et de ses Maisons, et les soutenous dans le cadre d'enjeux politiques et législatifs au niveau européen et global.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Benjamin Neyt 20.2.2014 18.2.2015
Séverine Trouillet 9.7.2014 7.7.2015
Paloma Castro Martinez 11.9.2014 9.9.2015
Sarah Cuvellier 9.7.2014 7.7.2015
Caterina Geremei 20.2.2014 18.2.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Digital Governance, eCommerce & Market Access.
Response to several EU Consultations such as eCommerce, Data Protection and Contract Law.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Our employees are members of the SEAP Society of European Affairs Professionals.
We are members of trade associations: AIM, AFEP, AmchamEU, Friends of Europe, INTA.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 1500000  € - < 1750000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
SEAP