Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Solutions in PR e.U.

Id-nummer i registret: 16023423959-94
Registreringsdag: 2010-07-30 09:03:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-03 11:01:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-03 11:01:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Solutions in PR e.U.
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Einzelunternehmen
Webbplats: http://www.z-pr.at

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Renate Zrikat-Gasselich
Befattning: Managing Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Renate Zrikat-Gasselich
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Widerhofergasse  5/3/17
1090 Wien
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43699) 10439161
Fax: (+431) 3190076
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: EU-Monitoring, Agenda Setting, Strategieberatung insbesondere für Interessenvertretungen, -verbände etc.;
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Financial Services; Financial Education;

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Public Relations Verband Austria (PRVA)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Wirtschaftskammer Wien

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.