Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Solutions in PR e.U.

Identifikacijska številka v Registru: 16023423959-94
Datum registracije: 30/07/2010 09:03:24

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 28/04/2015 16:06:32
Datum zadnje letne spremembe: 28/04/2015 16:06:32
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 28/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Solutions in PR e.U.

Einzelunternehmen

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Widerhofergasse, 5/3/17
1090 Wien
AVSTRIJA

(+43699) 10439161

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Renate Zrikat-Gasselich

Managing Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Renate Zrikat-Gasselich

Managing Director

    Cilji in naloge

EU-Monitoring, Agenda Setting, Strategieberatung insbesondere für Interessenvertretungen, -verbände etc.;

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

MiFID II, IMD II;


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Financial Services; Financial Education;

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1  

1

1

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Izobraževanje
  • Javno zdravje
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Notranji trg
  • Obdavčenje
  • Okolje
  • Podjetništvo
  • Splošne in institucionalne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

Public Relations Verband Austria (PRVA)

    Finančni podatki

01/2012  -  12/2012

< 9.999 €

< 99.999 €

keine zusätzlicher Information

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.