Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Solutions in PR e.U.

Tunnistenumero rekisterissä: 16023423959-94
Rekisteröintipäivä: 30/07/2010 09:03:24

Tietoja päivitetty viimeksi: 03/07/2014 11:01:01
Edellinen vuotuinen päivitys: 03/07/2014 11:01:01

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Solutions in PR e.U.

Einzelunternehmen

    Ryhmä rekisterissä

I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Konsulttitoimistot

    Yhteystiedot

Widerhofergasse, 5/3/17
1090 Wien
ITÄVALTA

(+43699) 10439161

(+431) 3190076

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Renate Zrikat-Gasselich

Managing Director

    EU-suhteista vastaava henkilö

Renate Zrikat-Gasselich

Managing Director

    Tavoitteet ja tehtävät

EU-Monitoring, Agenda Setting, Strategieberatung insbesondere für Interessenvertretungen, -verbände etc.;

kansallisia

    Toimet

Financial Services; Financial Education;

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

1

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kansanterveys
  • Koulutus
  • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat
  • Verotus
  • Yleiset ja institutionaaliset asiat
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

Public Relations Verband Austria (PRVA)

    Rahoitustiedot

01/2012  -  12/2012

< 50 000  €

  • Wirtschaftskammer Wien

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.