Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

BergsteinWassermann

Identifikacijska številka v Registru: 16017467806-44
Datum registracije: 23/01/2012 10:38:38

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/02/2015 16:54:31
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 16:54:31
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

BergsteinWassermann

BW

Private company

    Oddelek registracije

I - Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci

Poklicne svetovalne službe

    Kontaktni podatki

Zandvoortstraat, 13-15
2586 VT The Hague
NIZOZEMSKA

(+31) 0634861180

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Petrus J.C. Teulings

Partner

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Petrus J.C. Teulings

Partner

    Cilji in naloge

BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.

 • evropski
 • svetovni
 • nacionalni
 • regionalni/lokalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Energy Directive
Packaging Waste Directive
Energy Security Strategy


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Trgovina
 • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2011  -  01/2012

5.000 €

< 99.999 €

 • Vereniging Vloeibaar Gas

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)