Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

BergsteinWassermann

Identifikacijska številka v Registru: 16017467806-44
Datum registracije: 23.1.12 10:38:38

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 13.1.14 18:27:41
Datum zadnje letne spremembe: 13.1.14 16:01:34


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: BergsteinWassermann
Kratica: BW
Pravni status: Private company
Spletna stran: http://www.bergsteinwassermann.com

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Poklicne svetovalne službe

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Petrus J.C. Teulings
Položaj: Partner

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Petrus J.C. Teulings
Položaj: Partner

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Zandvoortstraat  13-15
2586 VT The Hague
NIZOZEMSKA
Telefon: (+31) 0634861180
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Javno zdravje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Okolje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Raziskave in tehnologija
 • Razvoj
 • Ribištvo in ribogojstvo
 • Trgovina
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 01/2012
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
< 50000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • FETSA

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)