Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

BergsteinWassermann

Identifikationsnummer i registret: 16017467806-44
Registreringsdato: 23-01-12 10:38:38

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 13-01-14 18:27:41
Seneste årlige opdatering 13-01-14 16:01:34


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: BergsteinWassermann
Forkortelse: BW
Retlig form: Private company
Websted: http://www.bergsteinwassermann.com

Kategorier

Kategori I – Konsulentfirma/advokatfirma/selvstændige konsulenter
og mere præcist: Konsulentfirmaer

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Petrus J.C. Teulings
Stilling: Partner

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Petrus J.C. Teulings
Stilling: Partner

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Zandvoortstraat  13-15
2586 VT The Hague
NEDERLANDENE
Telefonnr.: (+31) 0634861180
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: BergsteinWassermann, BW is a The Hague based, full service lobby, public affairs and association management company.
Organisationen repræsenterer interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Consultation submissions and participation in EC meetings. Meetings EP members EP et cetera.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Informationssamfundet
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Udvikling

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 01/2012
Organisationens omsætning i forbindelse med lobbyvirksomhed på klienters vegne i EU-institutionerne:
< 50000  €

Klienter, hvis andel af omsætningen er under 50000 €.
 • FETSA

Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Code of conduct of Dutch Association for Public Affairs (BVPA)