Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Glass for Europe

Identifikačné číslo v Registri: 15997912445-80
Dátum registrácie: 05/10/2009 13:17:01

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 15:20:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 15:20:44
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Glass for Europe

AISBL

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

rue Belliard, 199
1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 25384377

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bertrand Cazes

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bertrand Cazes

Secretary General

    Ciele a poslanie

As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to buildings, transport and all its other applications.
- represent the industry in a dynamic, responsible and transparent manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Below are the five main policy fields monitored by Glass for Europe:
- Energy and climate
- Industry and Competitiveness
- Environment
- Construction
- Automotive

Glass for Europe:
- responds to EU public consultations
- engages with EU civil servants and MEPs to present the industry's interests and positions when relevant
- drafts, circulates and communicates position papers dealing with the above EU policies.
Glass for Europe is not involved in any EU-funded project.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 2   25%: 2

4

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Cédric JANSSENS 28/08/2015 27/08/2016
Bertrand Robert CAZES 08/07/2015 06/07/2016

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Doprava
  • Energetika
  • Obchod
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Podniky
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Only member companies operating flat glass manufacturing plant in the EU can become members of Glass for Europe. List available here: http://www.glassforeurope.com/en/about/our-members.php

Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings and a contributor to the Renovate Europe Campaign.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.