Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Glass for Europe

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 15997912445-80
Data Reġistrazzjoni: 05/10/2009 13:17:01

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/09/2013 14:53:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/09/2013 14:53:49


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Glass for Europe
Akronimu:
Statut legali: AISBL
Websajt: http://www.glassforeurope.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertrand Cazes
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Bertrand Cazes
Kariga: Secretary General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 199 rue Belliard 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 25384377
Numru tal-faks: (+32) 22800281
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to building, housing and transport.
- represent the industry in a dynamic, responsible and responsive manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Bertrand Robert CAZES 28/08/2013 23/08/2014
Vivien FOURCADE 27/08/2013 22/08/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Glass for Europe's primary advocacy focus lies in the promotion of comprehensive strategies to support the uptake of energy efficiency technologies in the building and automotive sectors. In particular, it calls for:
- prioritizing the renovation of the existing building stock
- supporting the use of energy-efficient glass technologies
- providing economic and fiscal incentives to consumers
- introducing an energy labelling system for windows,
- incentivising the use of solar-control laminated safety glass in automotive and transport applications,
- etc.

Glass for Europe also promotes the highest safety and security standards at European level in building and transport glass. It wishes to safeguard a proper environment for the glass industry to invest in the EU and to market products thanks to sound environmental legislations and a robust and strong CE marking for glass products.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe works closely with FEVE, the European container glass federation, www.feve.org, as well as other glass sectors.
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings, is a campaign associate of the European Commission's Sustainable Energy Europe programme and a partner of the Build-Up platform on energy-efficient buildings.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The range provided above reflects a wide understanding of the concept of costs related to the direct representation of interests to EU institutions.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.