Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Glass for Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 15997912445-80
Reģistrācijas datums: 09.5.10 13:17:01

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.8.9 09:30:42
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.8.9 09:30:42


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Glass for Europe
Akronīms:
Juridiskais statuss: AISBL
Tīmekļa vietne: http://www.glassforeurope.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Bertrand Cazes
Amats Secretary General

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Bertrand Cazes
Amats Secretary General

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue Belliard  199
Brussels 1040
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 25384377
Faksa numurs: (+32) 22800281
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to building, housing and transport.
- represent the industry in a dynamic, responsible and responsive manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Bertrand Robert CAZES 14.19.7 15.17.7
Cédric Janssens 14.4.9 15.2.9

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Glass for Europe's primary advocacy focus lies in the promotion of comprehensive strategies to support the uptake of energy efficiency technologies in the building and automotive sectors. In particular, it calls for:
- prioritizing the renovation of the existing building stock
- supporting the use of energy-efficient glass technologies
- providing economic and fiscal incentives to consumers
- introducing an energy labelling system for windows,
- incentivising the use of solar-control laminated safety glass in automotive and transport applications,
- etc.

Glass for Europe also promotes the highest safety and security standards at European level in building and transport glass. It wishes to safeguard a proper environment for the glass industry to invest in the EU and to market products thanks to sound environmental legislations and a robust and strong CE marking for glass products.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Nodokļi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe works closely with FEVE, the European container glass federation, www.feve.org, as well as other glass sectors.
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings, is a campaign associate of the European Commission's Sustainable Energy Europe programme and a partner of the Build-Up platform on energy-efficient buildings.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 100000  € un < 150000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

The range provided above reflects a wide understanding of the concept of costs related to the direct representation of interests to EU institutions.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.