Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Glass for Europe

Identifikavimo numeris Registre: 15997912445-80
Registracijos data: 05/10/2009 13:17:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 08/09/2014 09:30:42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 08/09/2014 09:30:42

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Glass for Europe

AISBL

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

rue Belliard, 199
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 25384377

(+32) 22800281

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bertrand Cazes

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Bertrand Cazes

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to building, housing and transport.
- represent the industry in a dynamic, responsible and responsive manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.

Europos

    Veikla

Glass for Europe's primary advocacy focus lies in the promotion of comprehensive strategies to support the uptake of energy efficiency technologies in the building and automotive sectors. In particular, it calls for:
- prioritizing the renovation of the existing building stock
- supporting the use of energy-efficient glass technologies
- providing economic and fiscal incentives to consumers
- introducing an energy labelling system for windows,
- incentivising the use of solar-control laminated safety glass in automotive and transport applications,
- etc.

Glass for Europe also promotes the highest safety and security standards at European level in building and transport glass. It wishes to safeguard a proper environment for the glass industry to invest in the EU and to market products thanks to sound environmental legislations and a robust and strong CE marking for glass products.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

4

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bertrand Robert CAZES 19/07/2014 17/07/2015
Cédric Janssens 04/09/2014 02/09/2015

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Mokesčiai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Transportas
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe works closely with FEVE, the European container glass federation, www.feve.org, as well as other glass sectors.
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings, is a campaign associate of the European Commission's Sustainable Energy Europe programme and a partner of the Build-Up platform on energy-efficient buildings.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

>= 100 000  € ir < 150 000  €

0 €

0 €

The range provided above reflects a wide understanding of the concept of costs related to the direct representation of interests to EU institutions.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.