Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Glass for Europe

Identifikavimo numeris Registre: 15997912445-80
Registracijos data: 05/10/2009 13:17:01

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 15:20:44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 15:20:44
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Glass for Europe

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

rue Belliard, 199
1040 Brussels
BELGIJA

(+32)25384377

    Teisiškai atsakingas asmuo

Bertrand Cazes

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Bertrand Cazes

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to buildings, transport and all its other applications.
- represent the industry in a dynamic, responsible and transparent manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Below are the five main policy fields monitored by Glass for Europe:
- Energy and climate
- Industry and Competitiveness
- Environment
- Construction
- Automotive

Glass for Europe:
- responds to EU public consultations
- engages with EU civil servants and MEPs to present the industry's interests and positions when relevant
- drafts, circulates and communicates position papers dealing with the above EU policies.
Glass for Europe is not involved in any EU-funded project.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 2   25%: 2

4

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bertrand Robert CAZES 08/07/2015 06/07/2016
Cédric JANSSENS 28/08/2015 27/08/2016

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Mokesčiai
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Prekyba
  • Transportas
  • Vidaus rinka
  • Įmonės

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Only member companies operating flat glass manufacturing plant in the EU can become members of Glass for Europe. List available here: http://www.glassforeurope.com/en/about/our-members.php

Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings and a contributor to the Renovate Europe Campaign.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.