Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Glass for Europe

Identifikavimo numeris Registre: 15997912445-80
Registracijos data: 09.10.5 13.17.01

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.10 13.19.58
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.9.9 14.53.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Glass for Europe
Akronimas:
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.glassforeurope.com

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bertrand Cazes
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Bertrand Cazes
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue Belliard  199
1040 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 25384377
Faksas: (+32) 22800281
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: As the trade association of Europe's manufacturers of building, automotive and solar-energy glass, Glass for Europe aims to:
- explain and promote the value and contribution of the glass industry and its products.
- communicate effectively about the role of high-tech glass products in providing light, comfort, style, safety, security and energy-efficient solutions to building, housing and transport.
- represent the industry in a dynamic, responsible and responsive manner on relevant policy and regulatory initiatives.
- contribute to worldwide initiatives on product safety.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bertrand Robert CAZES 14.7.19 15.7.17

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Glass for Europe's primary advocacy focus lies in the promotion of comprehensive strategies to support the uptake of energy efficiency technologies in the building and automotive sectors. In particular, it calls for:
- prioritizing the renovation of the existing building stock
- supporting the use of energy-efficient glass technologies
- providing economic and fiscal incentives to consumers
- introducing an energy labelling system for windows,
- incentivising the use of solar-control laminated safety glass in automotive and transport applications,
- etc.

Glass for Europe also promotes the highest safety and security standards at European level in building and transport glass. It wishes to safeguard a proper environment for the glass industry to invest in the EU and to market products thanks to sound environmental legislations and a robust and strong CE marking for glass products.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Transportas
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Glass for Europe is a member of Glass Alliance Europe: www.glassallianceeurope.eu .
Glass for Europe works closely with FEVE, the European container glass federation, www.feve.org, as well as other glass sectors.
Glass for Europe is part of the Coalition for Energy Savings, is a campaign associate of the European Commission's Sustainable Energy Europe programme and a partner of the Build-Up platform on energy-efficient buildings.
Glass for Europe is also a member of Construction Products Europe and CLEPA as glass manufacturers supply both the construction and automotive sectors.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

The range provided above reflects a wide understanding of the concept of costs related to the direct representation of interests to EU institutions.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.