Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Eurogroup for Wildlife and Laboratory Animals

Numer identyfikacyjny w rejestrze 1594566495-63
Data rejestracji: 08-10-10 14:12:41

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-09-30 15:21:57
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-09-30 15:21:57


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Eurogroup for Wildlife and Laboratory Animals
Nazwa skrócona: EWLA
Status prawny: ASBL
Strona internetowa: http://www.eurogroupforanimals.org/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Reineke Hameleers
Pełniona funkcja: Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Martyn Griffiths
Pełniona funkcja: Public Affairs Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue des Patriotes  6
1000 Brussels
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 2 740 08 20
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: EWLA is located in the same offices as Eurogroup for Animals and shares many of its resources.

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: EWLA is a federation of non-governmental organisations, which is committed to improving the way research animals and wild animals are treated throughout the European Union. It uses its scientific and technical expertise to advise on animal welfare issues and encourages the validation and use of alternative testing methods.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Patricia, Curzi 14-09-30 15-09-26
Christina Mercuriadi 14-09-05 15-09-02
Kirsty Reid 14-10-02 15-09-30

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Research animals: the use to test chemicals, pesticides, cosmetics, safety testing of feed and food, their use in biotechnology, the development of alternatives to animal tests, animal cloning for food.

Wildlife: animals used in zoos, wildlife trade (CITES), exotics imported for the pet trade, whaling and the protection of marine mammals.

Climate change: the effect on widlife as part of the environment and the effect of livestock farming on climate change.

Sustainable development: sustainable agriculture and aquaculture, sustainable consumption and production; green public procurement, quality farming, rural development.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 49
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • Vier Pfoten, Austria (95 000 Członkowie)
 • GAIA, Belgium (20 000 Członkowie)
 • Dyrenes Beskyttelse, DK (70 000 Członkowie)
 • Animalia, Finland (5 500 Członkowie)
 • SEY, Finland (8 500 Członkowie)
 • Fondation Brigitte Bardot, France (57 000 Członkowie)
 • Deutscher Tierschutzbund, Germany (800 000 Członkowie)
 • Greek Animal Welfare Fund, GR (1 500 Członkowie)
 • Lega anti Vivisezione, Italy (27 000 Członkowie)
 • Dierenbescherming, NL (200 000 Członkowie)
 • LPDA, Portugal (2 500 Członkowie)
 • ANDA, Spain (5 000 Członkowie)
 • Djurskyddet Sverige, Sweden (13 000 Członkowie)
 • Förbundet djurens rätt, Sweden (36 000 Członkowie)
 • RSPCA, UK (600 000 Członkowie)
 • Ulster SPCA, UK (2 000 Członkowie)
 • IFAW, international (1 800 000 Członkowie)
 • Compassion in World Farming, UK (30 000 Członkowie)
 • World Animal Protection, international (200 000 Członkowie)
 • Humane Society International, USA (140 000 Członkowie)
 • OABA, France (5 000 Członkowie)
 • Protection Mondiale des Animaux de Ferme (11 000 Członkowie)
 • CNSPA, France (25 000 Członkowie)
 • AVS Proefdiervrij, NL (50 000 Członkowie)
 • Stichting AAP, NL (57 000 Członkowie)
 • Dzivnieku Draugs, Latvia (30 Członkowie)
 • Fauna Society, Hungary (42 Członkowie)
 • Nadace, Czech Republic (10 Członkowie)
 • Sloboda Zvierat, Slovakia (3 000 Członkowie)
 • Estonian SPA (560 Członkowie)
 • Dogs trust, UK (500 000 Członkowie)
 • STS Schweizer Tierschutz, CH (220 000 Członkowie)
 • Eurogroup for Animals (48 Członkowie)
 • Foundation Animalfree Research, Switzerland (16 000 Członkowie)
 • Vier Pfoten, Romania (500 Członkowie)
 • Vier Pfoten, Bulgaria (670 Członkowie)
 • World Horse Welfare (300 000 Członkowie)
 • OneKind, Scotland (120 000 Członkowie)
 • Cats protection (100 000 Członkowie)
 • World Horse Welfare (30 000 Członkowie)
 • Dublin SPA (2 000 Członkowie)
 • ORCA (500 Członkowie)
 • Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej (TOZ RP) (50 Członkowie)
 • Observatorio Justicia y Defensa Animal (5 000 Członkowie)
 • Vissenbescherming (3 000 Członkowie)
 • The Donkey Sanctuary (65 000 Członkowie)
 • Bont Voor Dieren (5 000 Członkowie)
 • Animal Welfare Foundation (3 000 Członkowie)
 • Tierschutzbund Zurich (1 500 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CHORWACJA
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • ŁOTWA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The Species Survival Network (SSN)
European office:
c/o Pro Wildlife e. V.
Kidlerstrasse 2
D - 81371 Munich

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 786 181
w tym środki publiczne: 171 365
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 168 909
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
Financial and sundry income : 2 456
z innych źródeł: 614 816
- darowizny:
- składki członkowskie: 614 816
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 700000  €–800000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

EWLA is financed by the LIFE+ grant for NGOs from DG Environment.
Its member contribution is paid by Eurogroup for Animals as the membership base is the same.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.