Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

stas trade consultants limited

Identifikační číslo v rejstříku: 15901448370-80
Datum registrace: 17.3.12 16:30:55

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.3.14 18:47:09
Datum poslední roční aktualizace je 18.2.14 19:30:55


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: stas trade consultants limited
Zkratka:
Právní forma Company of limited responsibility
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: I – Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci
Upřesnění: odborné poradenské společnosti

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  floros stasinopoulos
Funkce: director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  floros stasinopoulos
Funkce: director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: stassicratous samico building 29
1065 nicosia
KYPR
Telefon: (+357) 457222
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Avenue Georges Lecointe 7, 1180, Brussels

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: - carry out consulting services on foreign affairs, trade and development issues,EU/US relations,EU/China relations

- carry out research, studies on the above areas

- organise and conduct trainig workshops, seminars and other educational programmes
Organizace zastupuje zájmové skupiny na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace: I Floros Stasinopoulos am the Director and only staff of the trade stas consultancy

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
floros stasinopoulos 27.3.14 25.3.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Advise NGO`s organisations and professional associations EU trade relations with China

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Obchod
 • Rozšíření
 • Vnější vztahy
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizace související se zastupováním zájmů jejích klientů u orgánů EU:
3 000 €

Klienti, kteří představují obrat nižší než 50000 €.
 • Solomon Islands

Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

I provide services without asking fees

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe to the code of conduct