Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

stas trade consultants limited

Identifikační číslo v rejstříku: 15901448370-80
Datum registrace: 17/03/2012 16:30:55

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 19/02/2015 22:55:01
Datum poslední roční aktualizace je: 19/02/2015 22:55:01
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 19/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

stas trade consultants limited

Company of limited responsibility

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

stassicratous, 29
samico building
1065 nicosia
KYPR

(+357) 457222

    Osoba s právní odpovědností

pan  floros stasinopoulos

director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  floros stasinopoulos

director

    Cíle a úkoly

- carry out consulting services on foreign affairs, trade and development issues,EU/US relations,EU/China relations

- carry out research, studies on the above areas

- organise and conduct trainig workshops, seminars and other educational programmes

  • evropské
  • celosvětové
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Negotiations EU US et EU China


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Advise NGO`s organisations and professional associations EU trade relations with China

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

IFloros Stasinopoulos I am the Director and only staff of the trade stas consultancy

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Floros STASINOPOULOS 21/02/2015 19/02/2016

    Oblasti zájmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Obchod
  • Rozšíření
  • Vnější vztahy
  • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

500 €

3 000 €

HongGonk Authority

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

I provide services without asking fees

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe to the code of conduct