Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Italian Banking, Insurance and Finance Federation

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 15799957915-87
Data rejestracji: 06/02/2012 11:57:48

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/04/2015 22:47:11
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 28/04/2015 19:08:24
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 28/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Italian Banking, Insurance and Finance Federation

FeBAF

ASBL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Via San Nicola da Tolentino 72
00187 Roma
WŁOCHY

(+39) 0645507701

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Luigi Abete

Chairman

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Paolo Garonna

Secretary general

    Cele i zakres obowiązków

FEBAF is a non-profit organisation and promotes the role of the banking, insurance and financial industry in line with the general interests of Italy and Europe. The FEBAF member associations are the Italian Banking Association (ABI), the Association of Italian Insurers (ANIA), the Italian Association of Investment Management (Assogestioni)
and the Italian Association of Private Equity and Venture Capital (AIFI). FeBAF:

◾fosters the role of banking, insurance and financial companies while promoting the general interests of the country: a modern and efficient financial sector is an important condition for sustainable growth of society and economy;
◾aims to present its member associations’ views on economic and social policies to Institutions, political and monetary Authorities, trade associations and public opinion;
◾promotes business values, acting to spread the culture of competition, and focusing on the enhancement of banking, insurance and finance in terms of transparency towards consumers and savers.

Since its establishment, FeBAF has focused on shared and relevant themes for both the financial industry, and national, social and economic development.
Due to the international profile of FeBAF , its four member associations have decided to concentrate their liaison offices with the European Community in its Brussels headquarters. Thanks to such common lobbying, the Italian financial industry aims to strengthen dialogue with other organizations in Europe.

  • europejskim
  • światowym
  • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Capital Markets Union; the EU Investment plan


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Financial services and capital markets policy and regulation

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   75%: 2   50%: 1  

4

3

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Maria Concetta MIRANDA 16/06/2015 12/06/2016
Teresa RUBINO 13/06/2015 11/06/2016
Franco DELNERI 26/06/2015 24/06/2016

    Obszary zainteresowania

  • konkurencja
  • konsumenci
  • podatki
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy gospodarcze i finansowe
  • sprawy ogólne i instytucjonalne
  • zatrudnienie i sprawy społeczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

FeBAF is not a member of but keeps informal contacts with: EBF, Insurance europe

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

325 180 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.