Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Italian Banking, Insurance and Finance Federation

Numer identyfikacyjny w rejestrze 15799957915-87
Data rejestracji: 12-02-06 11:57:48

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-25 12:47:25
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-10 14:54:41


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Italian Banking, Insurance and Finance Federation
Nazwa skrócona: FeBAF
Status prawny: ASBL
Strona internetowa: http://www.febaf.it

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Luigi Abete
Pełniona funkcja: Chairman

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Maria Concetta Miranda
Pełniona funkcja: Deputy Head of International and European Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Piazza del Gesù  49
00186 Roma
WŁOCHY
Numer telefonu: (+39) 0645507701
Numer faksu: (+39) 0645507799
Inne dane kontaktowe: Representation office:
Avenue Marnix,30 1000 Bruxelles
tél: +32 (0)2 274 22 90
Fax: +32 (0)2 513 99 90

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: FEBAF is a non-profit organisation and promotes the role of the banking, insurance and financial industry in line with the general interests of Italy and Europe. The FEBAF member associations are the Italian Banking Association (ABI), the Association of Italian Insurers (ANIA) and the Italian Association of Investment Management (Assogestioni).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Teresa Rubino 14-06-27 15-06-25
Maria Concetta Miranda 14-07-03 15-06-27
FRANCO DELNERI 14-07-04 15-07-01

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Financial services and capital markets policy and regulation

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
FeBAF is not a member of but keeps informal contacts with: EBF, Insurance europe

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 12/2011
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300000  €–350000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.