Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Daikin Airconditioning Netherlands BV

Identifikační číslo v rejstříku: 15798527061-97
Datum registrace: 03/11/2011 09:38:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 21/10/2014 14:33:17
Datum poslední roční aktualizace je: 21/10/2014 14:33:17

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Daikin Airconditioning Netherlands BV

DANL

Besloten Vennootschap

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Fascinatio Boulevard, 562
2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL
NIZOZEMSKO

(+3188) 3245460

(+3188) 3245469

    Osoba s právní odpovědností

pan  Peter Jongenotter

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Henk Kranenberg

Senior Manager Environment Research Center

    Cíle a úkoly

Monitor EU legislation related to environment, energy programmes, resource efficiency and buildings permance

  • evropské
  • celostátní
  • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

DANL main concerns include developments in the field of energy efficiency of products and buildings.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Daně
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Hospodářské a finanční věci
  • Regionální politika
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

DANL is member of the following associations,
VERAC
NVKL
DHPA

    Finanční údaje

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.