Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

National Cleaner Production Office-Cambodia

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 15656295453-19
Data rejestracji: 09/03/2011 04:30:24

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 17/07/2015 04:48:39
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 17/07/2015 04:48:39
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 17/07/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

National Cleaner Production Office-Cambodia

NCPO-C

Non State Actor

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing,, #254
Phnom Penh, Cambodia
855 Phnom Penh
KAMBODŻA

(+855) 23 222076

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Chanmakaravuth Va

Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Linda Roos

Project Manager

    Cele i zakres obowiązków

The NCPO-C will support the development of green manufacturing and trade promotion in Cambodia through the provision of value-adding services to businesses, governments and providers of business support services, technology and finance, to enable them to achieve implementation of RECP in a manner that is most beneficial to them, including improvement of their environmental performance, resource productivity, business performance and export and job potential.

regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Activities carried out with the objective of directly or indirectly influencing the formulation or implementation of policy and the decision-making processes of the EU institutions, irrespective of where they are undertaken and of the channel or medium of communication used.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Promotion of sustainable consumption and production in Kingdom of Cambodia

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 8  

8

8

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

8

Delft University of Technology(1),
Vietnam Cleaner Production Centre(1),
Asian Institute of Technology Vietnam(1),
Lao National Chamber of Commerce and Industry(1),
United Nations Environmetal Programme(1),
United Nations Industrial Development Organisation(1)

 • AUSTRIA
 • FRANCJA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • POLSKA

National Cleaner Production Office-Cambodia (NCPO-C) was established by acting as a focal point of UNIDO/UNEP international network of Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in sustaining RECP in the future by extending the activities to other sectors in the industrial field and other areas.

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

25 000 €–49 999 €

187 194 €

187 194 €

 €

187 194 €

EU Commission

0 €

GEF and SECO finance for climate mitigation RAF allocation will be additional source for funding.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.