Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

National Cleaner Production Office-Cambodia

Identifikavimo numeris Registre: 15656295453-19
Registracijos data: 11.3.9 04.30.24

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.17 02.38.57
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.17 02.38.57


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: National Cleaner Production Office-Cambodia
Akronimas: NCPO-C
Teisinis statusas: Non State Actor
Svetainė: https://cambodian-cpc.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Chanmakaravuth Va
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Linda Roos
Pareigos: Project Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing, Phnom Penh, Cambodia #254
855 Phnom Penh
KAMBODŽA
Telefono numeris: (+855) 23 222076
Faksas: (+855) 23222076
Papildoma kontaktinė informacija: National Cleaner Production Office-Cambodia
Ministry of Industry, Mines and Energy
#45, Preah Norodom Blvd., Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 222 076
Fax: (855) 23 222 076
Website: cambodian-cpc.org
Email: ccpp@online.com.kh

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The NCPO-C will support the development of green manufacturing and trade promotion in Cambodia through the provision of value-adding services to businesses, governments and providers of business support services, technology and finance, to enable them to achieve implementation of RECP in a manner that is most beneficial to them, including improvement of their environmental performance, resource productivity, business performance and export and job potential.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Promotion of sustainable consumption and production in Kingdom of Cambodia

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Vidaus rinka

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 8
Narių organizacijų skaičius: 6
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Delft University of Technology (1 Nariai)
 • Vietnam Cleaner Production Centre (1 Nariai)
 • Asian Institute of Technology Vietnam (1 Nariai)
 • Lao National Chamber of Commerce and Industry (1 Nariai)
 • United Nations Environmetal Programme (1 Nariai)
 • United Nations Industrial Development Organisation (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
National Cleaner Production Office-Cambodia (NCPO-C) was established by acting as a focal point of UNIDO/UNEP international network of Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in sustaining RECP in the future by extending the activities to other sectors in the industrial field and other areas.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 04/2012 - 03/2013
Bendras biudžetas: 187 194
viešųjų lėšų dalis: 187 194
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 187 194
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

GEF and SECO finance for climate mitigation RAF allocation will be additional source for funding.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.