Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

National Cleaner Production Office-Cambodia

Identifikavimo numeris Registre: 15656295453-19
Registracijos data: 09/03/2011 04:30:24

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 17/07/2015 04:48:39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 17/07/2015 04:48:39
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 17/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

National Cleaner Production Office-Cambodia

NCPO-C

Non State Actor

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing,, #254
Phnom Penh, Cambodia
855 Phnom Penh
KAMBODŽA

(+855) 23 222076

    Teisiškai atsakingas asmuo

Chanmakaravuth Va

Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Linda Roos

Project Manager

    Tikslai ir uždaviniai

The NCPO-C will support the development of green manufacturing and trade promotion in Cambodia through the provision of value-adding services to businesses, governments and providers of business support services, technology and finance, to enable them to achieve implementation of RECP in a manner that is most beneficial to them, including improvement of their environmental performance, resource productivity, business performance and export and job potential.

regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Activities carried out with the objective of directly or indirectly influencing the formulation or implementation of policy and the decision-making processes of the EU institutions, irrespective of where they are undertaken and of the channel or medium of communication used.


 

Non

Non

Non

Non

Non

Promotion of sustainable consumption and production in Kingdom of Cambodia

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 8  

8

8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

8

Delft University of Technology(1),
Vietnam Cleaner Production Centre(1),
Asian Institute of Technology Vietnam(1),
Lao National Chamber of Commerce and Industry(1),
United Nations Environmetal Programme(1),
United Nations Industrial Development Organisation(1)

 • AUSTRIJA
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PRANCŪZIJA
 • VOKIETIJA

National Cleaner Production Office-Cambodia (NCPO-C) was established by acting as a focal point of UNIDO/UNEP international network of Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in sustaining RECP in the future by extending the activities to other sectors in the industrial field and other areas.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € ir < 49 999 €

187 194 €

187 194 €

 €

187 194 €

EU Commission

0 €

GEF and SECO finance for climate mitigation RAF allocation will be additional source for funding.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.