Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

National Cleaner Production Office-Cambodia

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 15656295453-19
Regisztráció időpontja: 2011.03.09. 4:30:24

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.02.17. 2:38:57
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.02.17. 2:38:57


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: National Cleaner Production Office-Cambodia
Rövidítés: NCPO-C
Jogi forma: Non State Actor
Honlap: https://cambodian-cpc.org

Kategóriák

Kategória: III - Nem kormányzati szervezetek
ezen belül: Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Chanmakaravuth Va
Beosztás: Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Linda Roos
Beosztás: Project Manager

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Monivong Boulevard, Sangkat Boeung Raing, Phnom Penh, Cambodia #254
Phnom Penh 855
KAMBODZSA
Telefonszám: (+855) 23 222076
Faxszám: (+855) 23222076
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: National Cleaner Production Office-Cambodia
Ministry of Industry, Mines and Energy
#45, Preah Norodom Blvd., Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (855) 23 222 076
Fax: (855) 23 222 076
Website: cambodian-cpc.org
Email: ccpp@online.com.kh

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: The NCPO-C will support the development of green manufacturing and trade promotion in Cambodia through the provision of value-adding services to businesses, governments and providers of business support services, technology and finance, to enable them to achieve implementation of RECP in a manner that is most beneficial to them, including improvement of their environmental performance, resource productivity, business performance and export and job potential.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 5
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Promotion of sustainable consumption and production in Kingdom of Cambodia

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Belső piac
 • Élelmiszerbiztonság
 • Energiaügy
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem
 • Kutatás és technológia
 • Oktatás
 • Vállalkozáspolitika

A szervezet felépítése

A szervezetbe tartozó természetes személyek száma: 8
A szervezetbe tartozó szervezetek száma: 6
A szervezetbe tartozó szervezetek (tagok száma) :
 • Delft University of Technology (1 tag)
 • Vietnam Cleaner Production Centre (1 tag)
 • Asian Institute of Technology Vietnam (1 tag)
 • Lao National Chamber of Commerce and Industry (1 tag)
 • United Nations Environmetal Programme (1 tag)
 • United Nations Industrial Development Organisation (1 tag)
A szervezet az alábbi országokban rendelkezik tagokkal, illetve képviselettel:
 • AUSZTRIA
 • FRANCIAORSZÁG
 • HOLLANDIA
 • LENGYELORSZÁG
 • NÉMETORSZÁG

Kiegészítő információk:

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
National Cleaner Production Office-Cambodia (NCPO-C) was established by acting as a focal point of UNIDO/UNEP international network of Resource Efficient and Cleaner Production (RECP) in sustaining RECP in the future by extending the activities to other sectors in the industrial field and other areas.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 04/2012 - 03/2013
Teljes költségvetés: 187 194
ebből állami finanszírozás: 187 194
- uniós forrásból:
- Beszerzés:
- Támogatások: 187 194
- nemzeti forrásból:
- helyi/regionális forrásból:
ebből egyéb finanszírozás:
- támogatás:
- tagdíj:
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 100000  € és < 150000  €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

GEF and SECO finance for climate mitigation RAF allocation will be additional source for funding.

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.