Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

Numărul de identificare din Registru: 15490332218-17
Data înscrierii: 04.09.2009 10:42:02

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.08.2014 08:33:06
Data ultimei actualizări anuale: 08.08.2014 08:33:06


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA
Acronim: OPESCAYA
Statut juridic: CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: AURELIO BILBAO BARANDICA
Funcţie: DIRECTOR GERENTE

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: AURELIO BILBAO BARANDICA
Funcţie: DIRECTOR GERENTE

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: MUELLE DE ERROSAPE  S/N
48003 BILBAO
SPANIA
Numărul de telefon: (+0034) 946186173
Număr de fax: (+0034) 946885788
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • subnaţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 300
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


HAN SIDO MUY NUMEROSAS

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Mediu
  • Pescuit şi acvacultură
  • Siguranţă alimentară

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 375.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.