Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 15490332218-17
Data rejestracji: 04/09/2009 10:42:02

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 06/02/2015 10:48:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 10:48:46
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2017

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

OPESCAYA

CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

MUELLE DE ERROSAPE, S/N
48003 BILBAO
HISZPANIA

(+0034)946186173

    Osoba prawnie odpowiedzialna

AURELIO BILBAO BARANDICA

DIRECTOR GERENTE

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

AURELIO BILBAO BARANDICA

DIRECTOR GERENTE

    Cele i zakres obowiązków

LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN

regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

NUEVOS REGLAMENTO OOPP
NUEVA OCM
REGLAMENTO OMNIBUS
REGLAMENTO DESCARTES
NUEVA PPC


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

HAN SIDO MUY NUMEROSAS

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 2

2

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • bezpieczeństwo żywności
  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

400 000 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.