Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

  • Wersja do druku
  • Zmniejsz tekst
  • Powiększ tekst
  • Włącz duży kontrast
  • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 15490332218-17
Data rejestracji: 09-09-04 10:42:02

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-08-08 08:33:06
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-08-08 08:33:06


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA
Nazwa skrócona: OPESCAYA
Status prawny: CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Strona internetowa:

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: AURELIO BILBAO BARANDICA
Pełniona funkcja: DIRECTOR GERENTE

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: AURELIO BILBAO BARANDICA
Pełniona funkcja: DIRECTOR GERENTE

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: MUELLE DE ERROSAPE  S/N
48003 BILBAO
HISZPANIA
Numer telefonu: (+0034) 946186173
Numer faksu: (+0034) 946885788
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
  • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 300
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


HAN SIDO MUY NUMEROSAS

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
  • bezpieczeństwo żywności
  • rybołówstwo i akwakultura
  • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 375 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.