Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

Identitātes numurs Reģistrā: 15490332218-17
Reģistrācijas datums: 04/09/2009 10:42:02

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 06/02/2015 10:48:46
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 06/02/2015 10:48:46
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 06/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

OPESCAYA

CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

MUELLE DE ERROSAPE, S/N
BILBAO 48003
SPĀNIJA

(+0034) 946186173

    Juridiski atbildīgā persona

AURELIO BILBAO BARANDICA

DIRECTOR GERENTE

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

AURELIO BILBAO BARANDICA

DIRECTOR GERENTE

    Mērķi un uzdevumi

LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN

reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

NUEVOS REGLAMENTO OOPP
NUEVA OCM
REGLAMENTO OMNIBUS
REGLAMENTO DESCARTES
NUEVA PPC


 

HAN SIDO MUY NUMEROSAS

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Pārtikas nekaitīgums
  • Vide
  • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

400 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.