Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA

Identifikační číslo v rejstříku: 15490332218-17
Datum registrace: 4.9.09 10:42:02

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.8.14 8:33:06
Datum poslední roční aktualizace je 8.8.14 8:33:06


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DE PESCA DE BAJURA DE BIZKAIA
Zkratka: OPESCAYA
Právní forma CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO
Internetové stránky:

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: AURELIO BILBAO BARANDICA
Funkce: DIRECTOR GERENTE

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: AURELIO BILBAO BARANDICA
Funkce: DIRECTOR GERENTE

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: MUELLE DE ERROSAPE  S/N
48003 BILBAO
ŠPANĚLSKO
Telefon: (+0034) 946186173
Číslo faxu: (+0034) 946885788
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS PESCADORES INTEGRADOS EN LA ORGANIZACIÓN
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • místní či regionální

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 300
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


HAN SIDO MUY NUMEROSAS

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Bezpečnost potravin
  • Rybolov a akvakultura
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 375 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.