Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der Chemischen Industrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 15423437054-40
Dátum registrácie: 02/11/2011 11:39:59

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 03/07/2015 10:53:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/07/2015 10:53:23
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/07/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Verband der Chemischen Industrie e.V.

VCI

eingetragener Verein nach deutschem Vereinsrecht

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Mainzer Landstraße, 55
69329 Frankfurt am Main
NEMECKO

(+49) 6925560

rue du Commerce 31
1000 Brüssel
BELGICKO

(+32) 25480690

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Utz Tillmann, Dr.

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Reinhard Quick, Prof. Dr.

Geschäftsführer

    Ciele a poslanie

"Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr als 1.650 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2014 über 190 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 444.800 Mitarbeiter."

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Energieunion und Emissionshandel (KOM (2015) 080)
Klimaschutz: Vorbereitung auf COP 15
Transatlantische Handels-und Investitionspartnerschaft (TTIP)
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft
REACH-Verordnung (EU 1907/2006)
Umwelthormone (KOM (1999) 706)
CLP-Verordnung (EG 1272/2008)
Better Regulation und REFIT (KOM (2014) 368)
NEC-Richtlinie (KOM(2013)0920)

https://www.vci.de/services/termine-veranstaltungen/seiten.jsp
https://www.vci.de/services/publikationen/uebersichtsseite.jsp
https://www.vci.de/top-themen/uebersichtsseite.jsp
https://www.vci.de/presse/pressemitteilungen/listenseite.jsp


 

Transatlantic Trade and Investment Partnership Stakeholder Advisory Group (aktiv); Prof. Dr. Reinhard Quick

Nie

Nie

Nie

Nie

Die Angaben wurden am 3. Juli 2015 aus dem Register der Expertengruppen der Europäischen Kommission und anderer ähnlicher Gremien entnommen.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 9   25%: 68

77

26

Die Angaben beziehen sich auf das Europabüro Brüssel, das Hauptstadtbüro Berlin, die Geschäftsstelle in Frankfurt und die Landesverbände.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Attila Gerhäuser 06/03/2015 04/03/2016
Reinhard QUICK 11/02/2015 28/01/2016
Ulrike SCHMÜLLING 28/04/2015 24/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

https://www.vci.de/der-vci/mitglieder/fachverbaende/seiten.jsp

Der VCI ist Mitglied:
Bundesverband der deutschen Industrie, e.V. (BDI)
The European Chemical Industry Council (Cefic)
Institut der deutschen Wirtschaft (IW)
Deutsches Institut für Normung (DIN)
EuropaBio

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 3 750 000 € a < 3 999 999 €

0 €

keine

2 229 €

Hinweis bezieht sich auf das Jahr 2014: http://www.ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm

Mitgliedsbeiträge werden für die Wahrnehmung der allgemeinen Interessen der Mitglieder gezahlt.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.