Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband der Chemischen Industrie e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 15423437054-40
Dátum registrácie: 2.11.2011 11:39:59

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 6.10.2014 16:02:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 6.10.2014 16:02:03


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband der Chemischen Industrie e.V.
Skratka: VCI
Právna forma: eingetragener Verein nach deutschem Vereinsrecht
Internetová stránka: http://www.vci.de

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Utz Tillmann, Dr.
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Reinhard Quick, Prof. Dr.
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Mainzer Landstraße  55
69329 Frankfurt am Main
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 6925560
Fax: (+49) 6925561471
Ďalšie kontaktné údaje: VCI Europabüro, 31 rue du Commerce, 1000 Brüssel, Belgien; Telefon: +32 25480690
VCI Hauptstadtbüro, Neustädtische Kirchstraße 8, 10117 Berlin, Deutschland; Telefon: +49 30 20059910

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: „Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund 1.650 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie. Die Branche setzte 2013 über 190 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 438.000 Mitarbeiter.“
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 21,5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Ulrike SCHMÜLLING 25.3.2014 21.3.2015
Attila Gerhäuser 7.3.2014 5.3.2015
Reinhard QUICK 19.2.2014 13.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- Umweltpolitik
- Klimapolitik
- Energiepolitik
- Handelspolitik
- Binnenmarktpolitik
- Rechtspolitik
- Gesundheitspolitik
- Verbraucherpolitik

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Regionálna politika
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Der VCI ist Mitglied im Bundesverband der deutschen Industrie, e.V. (BDI) und Mitglied von Cefic, The European Chemical Industry Council. Über unsere BDI-Mitgliedschaft arbeiten wir auch in einigen Ausschüssen von BusinessEurope mit.

Finančné údaje

Účtovný rok: 10/2013 - 10/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 3 700 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.