Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

UNION - BLUE BERETS INTERNATIONAL CORPS

Inschrijvingsnummer in het register 15417408524-53
Inschrijvingsdatum: 6-4-12 18:21:22

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 13-4-14 6:52:24
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 13-4-14 6:52:24


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: UNION - BLUE BERETS INTERNATIONAL CORPS
Acroniem: U.B.B.
Rechtsvorm: ASSOCIAZIONE
Website: http://www.blueberets.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  VINCENZO SCAVO
Functie: PRESIDENTE

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  VINCENZO SCAVO
Functie: PRESIDENTE

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor PRIMATICCIO  215
20147 MILANO
ITALIË
Telefoon: (+039) 3385462301
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Difesa dei Diritti Umani, Lotta contro la Pedofilia e lo sfruttamento dei Minori, Salvaguardia dei principi fondamentali della dimensione e della morale umana e al rispetto dell'habitat naturale e delle sue leggi universali.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 8
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Aiuti Umanitari in territorio Nazionale ed Internazionale,
Difesa della Pace,dei Diritti dell'Uomo e dell'Ambiente, Lotta contro la Pedofilia e lo sfruttamento dei Minori nel Mondo, Tutela e Prevenzione Sociale nelle vesti di Osservatori Sociali nei luoghi di frequentazione di Anziani, Diversamente Abili e Bambini. Interventi a favore dei senza tetto e a tutti coloro che lo richiedono.
Promuovere convegni,seminari,dibattiti,corsi di formazione, rivolti alla cittadinanza e al mondo del volontariato, nonchè qualsiasi tipo di attività sociale e di solidarietà a livello Nazionale ed Internazionale. Protezione Civile.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Sport
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 40
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • POLEN
 • ROEMENIË
 • SPANJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 12/2011 - 12/2012
Totaalbudget: 300
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 300
- giften:
- contributies van de leden: 300
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.