Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

UNION - BLUE BERETS INTERNATIONAL CORPS

Inschrijvingsnummer in het register: 15417408524-53
Inschrijvingsdatum: 06/04/2012 18:21:22

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 15/06/2015 09:40:24
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 26/04/2015 16:33:35
Volgende actualisering uiterlijk op: 26/04/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

UNION - BLUE BERETS INTERNATIONAL CORPS

U.B.B.

ASSOCIAZIONE

    Inschrijvingscategorie

III - Niet-gouvernementele organisaties

Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

    Contactgegevens

PRIMATICCIO, 215
20147 MILANO
ITALIË

(+039) 3317273625

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  VINCENZO SCAVO

PRESIDENTE

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mijnheer  VINCENZO SCAVO

PRESIDENTE

    Doelstellingen en taken

Difesa dei Diritti Umani, Lotta contro la Pedofilia e lo sfruttamento dei Minori, Salvaguardia dei principi fondamentali della dimensione e della morale umana e al rispetto dell'habitat naturale e delle sue leggi universali.

wereldwijd

    Onder het register vallende activiteiten

Attualmente nessuna


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Aiuti Umanitari in territorio Nazionale ed Internazionale,
Difesa della Pace,dei Diritti dell'Uomo e dell'Ambiente, Lotta contro la Pedofilia e lo sfruttamento dei Minori nel Mondo, Tutela e Prevenzione Sociale nelle vesti di Osservatori Sociali nei luoghi di frequentazione di Anziani, Diversamente Abili e Bambini. Interventi a favore dei senza tetto e a tutti coloro che lo richiedono.
Promuovere convegni,seminari,dibattiti,corsi di formazione, rivolti alla cittadinanza e al mondo del volontariato, nonchè qualsiasi tipo di attività sociale e di solidarietà a livello Nazionale ed Internazionale. Protezione Civile.

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

25%: 10

10

2,5

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

    Interessegebieden

 • Algemene en bestuurszaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Cultuur
 • Humanitaire hulp
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Sport
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

40

 • BULGARIJE
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • ITALIË
 • POLEN
 • ROEMENIË
 • SPANJE
 • VENEZUELA
 • VIËTNAM

    Financiële gegevens

12/2013  -  12/2014

< 9.999 €

300 €

0 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

0 €

0 €

300 €

0 €

300 €

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.