Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Numărul de identificare din Registru: 15301356478-87
Data înscrierii: 25.08.2011 13:08:32

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.07.2013 21:17:49
Data ultimei actualizări anuale: 30.07.2013 21:17:49


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Acronim: OKF DE
Statut juridic: Registered non-for-profit Organisation
Site internet: http://okfn.de

Categorii

Categorie: IV – Grupuri de reflecţie, instituţii academice şi de cercetare
şi mai precis: Grupuri de reflecţie şi instituţii de cercetare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Daniel Dietrich
Funcţie: Chairman of the executive board

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Daniel Dietrich
Funcţie: Chairman of the executive board

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Schlesische Str. 6  24
10997 Berlin
GERMANIA
Numărul de telefon: (+4930) 577036660
Număr de fax: (+4930) 577036669
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Office Berlin
Gneisenaustraße 52
10961 Berlin
Germany

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: OKF DE promotes the release, use and re-use of open knowledge from various domains, in particular that of government data. We work on technologies that enable greater transparency in public life and new spaces for citizen participation. OKF DE combines expertise from various disciplines and institutions such as academia, civil society, private business, and public sector among others. This interdisciplinary approach enables OKF to work on complex topics and find easy solutions for citizens to achieve an open government in Germany.

Our focus is not only on technology, but supporting communities of practice, whether they're working on public finance, transparency or politics classical literature. For us successful projects are driven by their users. Only projects addresses a real need an added value for citizens can become sustainable.

The OKF DE is the german chapter of the Open Knowledge Foundation (OKF). The OKF DE is a decentralised organisation run primarily by volunteers. The OKF DE has a Board that is responsible for the financial and legal integrity of the Organisation, and a distinguished Advisory Board.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 12
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Mission Statement

We seek a world in which open knowledge is ubiquitous and routine. We promote open knowledge because of its potential to deliver far-reaching societal benefits. For example:

• Better democracy: openness improves governance through increased transparency and engagement
• Better culture: openness means greater access, sharing and participation.
• Better science: for science to effectively function, and for society to reap the full benefits from scientific endeavours, it is crucial that public scientific information be open.
• Better economy: openness permits easier and more rapid reuse of material and open data and content are the key raw ingredients for the development of innovative tools and services

What is Open Knowledge?

‘Open’ knowledge is any material – whether content, data or general information – which anyone is free to use, re-use and redistribute without restriction. We promote the creation, dissemination and use of open knowledge in all its forms, from genes to geo data , sonnets to statistics. For more details see http://www.opendefinition.org/.

Our Goals

• Make open knowledge ubiquitous and routine
• Create open knowledge of use to ourselves and others
• Help others create open knowledge of use to themselves and others
• Build a sustainable and vibrant community
• Develop tools and services in relation to the above
• Increase “user freedom” for content and data

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 12
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Buget total: 210.000
din care finanţare publică: 200.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 100.000
- din surse naţionale: 50.000
- din surse locale/regionale: 50.000
din alte surse: 10.000
- donaţii: 10.000
- cotizaţii ale membrilor: 0
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.