Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 15301356478-87
Inschrijvingsdatum: 25-8-11 13:08:32

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 30-7-13 21:17:49
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 30-7-13 21:17:49


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Acroniem: OKF DE
Rechtsvorm: Registered non-for-profit Organisation
Website: http://okfn.de

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel Dietrich
Functie: Chairman of the executive board

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Daniel Dietrich
Functie: Chairman of the executive board

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Schlesische Str. 6  24
10997 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+4930) 577036660
Faxnummer: (+4930) 577036669
Overige contactgegevens: Office Berlin
Gneisenaustraße 52
10961 Berlin
Germany

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: OKF DE promotes the release, use and re-use of open knowledge from various domains, in particular that of government data. We work on technologies that enable greater transparency in public life and new spaces for citizen participation. OKF DE combines expertise from various disciplines and institutions such as academia, civil society, private business, and public sector among others. This interdisciplinary approach enables OKF to work on complex topics and find easy solutions for citizens to achieve an open government in Germany.

Our focus is not only on technology, but supporting communities of practice, whether they're working on public finance, transparency or politics classical literature. For us successful projects are driven by their users. Only projects addresses a real need an added value for citizens can become sustainable.

The OKF DE is the german chapter of the Open Knowledge Foundation (OKF). The OKF DE is a decentralised organisation run primarily by volunteers. The OKF DE has a Board that is responsible for the financial and legal integrity of the Organisation, and a distinguished Advisory Board.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 12
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Mission Statement

We seek a world in which open knowledge is ubiquitous and routine. We promote open knowledge because of its potential to deliver far-reaching societal benefits. For example:

• Better democracy: openness improves governance through increased transparency and engagement
• Better culture: openness means greater access, sharing and participation.
• Better science: for science to effectively function, and for society to reap the full benefits from scientific endeavours, it is crucial that public scientific information be open.
• Better economy: openness permits easier and more rapid reuse of material and open data and content are the key raw ingredients for the development of innovative tools and services

What is Open Knowledge?

‘Open’ knowledge is any material – whether content, data or general information – which anyone is free to use, re-use and redistribute without restriction. We promote the creation, dissemination and use of open knowledge in all its forms, from genes to geo data , sonnets to statistics. For more details see http://www.opendefinition.org/.

Our Goals

• Make open knowledge ubiquitous and routine
• Create open knowledge of use to ourselves and others
• Help others create open knowledge of use to themselves and others
• Build a sustainable and vibrant community
• Develop tools and services in relation to the above
• Increase “user freedom” for content and data

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Informatiemaatschappij
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 12
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 210.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 200.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies: 100.000
- nationale overheid: 50.000
- subnationale overheden: 50.000
waarvan uit andere bronnen: 10.000
- giften: 10.000
- contributies van de leden: 0
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 150000  € en < 200000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.