Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.

Identifikavimo numeris Registre: 15301356478-87
Registracijos data: 11.8.25 13.08.32

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.5 10.20.05
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.5 10.20.05


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Akronimas: OKF DE
Teisinis statusas: Registered non-for-profit Organisation
Svetainė: http://okfn.de

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Dietrich
Pareigos: Chairman of the executive board

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Daniel Dietrich
Pareigos: Chairman of the executive board

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Schlesische Str. 6  24
10997 Berlin
VOKIETIJA
Telefono numeris: (+4930) 577036660
Faksas: (+4930) 577036669
Papildoma kontaktinė informacija: Office Berlin
Singerstraße 109
10179 Berlin
Germany

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: OKF DE promotes the release, use and re-use of open knowledge from various domains, in particular that of government data. We work on technologies that enable greater transparency in public life and new spaces for citizen participation. OKF DE combines expertise from various disciplines and institutions such as academia, civil society, private business, and public sector among others. This interdisciplinary approach enables OKF to work on complex topics and find easy solutions for citizens to achieve an open government in Germany.

Our focus is not only on technology, but supporting communities of practice, whether they're working on public finance, transparency or politics classical literature. For us successful projects are driven by their users. Only projects addresses a real need an added value for citizens can become sustainable.

The OKF DE is the german chapter of the Open Knowledge Foundation (OKF). The OKF DE is a decentralised organisation run primarily by volunteers. The OKF DE has a Board that is responsible for the financial and legal integrity of the Organisation, and a distinguished Advisory Board.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 12
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Mission Statement

We seek a world in which open knowledge is ubiquitous and routine. We promote open knowledge because of its potential to deliver far-reaching societal benefits. For example:

• Better democracy: openness improves governance through increased transparency and engagement
• Better culture: openness means greater access, sharing and participation.
• Better science: for science to effectively function, and for society to reap the full benefits from scientific endeavours, it is crucial that public scientific information be open.
• Better economy: openness permits easier and more rapid reuse of material and open data and content are the key raw ingredients for the development of innovative tools and services

What is Open Knowledge?

‘Open’ knowledge is any material – whether content, data or general information – which anyone is free to use, re-use and redistribute without restriction. We promote the creation, dissemination and use of open knowledge in all its forms, from genes to geo data , sonnets to statistics. For more details see http://www.opendefinition.org/.

Our Goals

• Make open knowledge ubiquitous and routine
• Create open knowledge of use to ourselves and others
• Help others create open knowledge of use to themselves and others
• Build a sustainable and vibrant community
• Develop tools and services in relation to the above
• Increase “user freedom” for content and data

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 12
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 250 000
viešųjų lėšų dalis: 230 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 130 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 50 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 50 000
iš kitų finansavimo šaltinių: 20 000
- dovanotos lėšos: 20 000
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.