Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Creative Commons

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 15262256432-95
Data Reġistrazzjoni: 16/08/2011 04:03:54

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/07/2014 19:45:08
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/07/2014 19:45:08


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Creative Commons
Akronimu: CC
Statut legali: Non-governmental organization
Websajt: http://creativecommons.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Ryan Merkley
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Timothy Vollmer
Kariga: Manager, Public Policy

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 444 Castro Street Suite 916
Mountain View 94041
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+650) 2944732
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Creative Commons develops, supports, and stewards legal and technical infrastructure that maximizes digital creativity, sharing, and innovation.

The infrastructure we provide consists of a set of copyright licenses and tools that create a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates.

Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to keep their copyright while allowing certain uses of their work — a “some rights reserved” approach to copyright — which makes their creative, educational, and scientific content instantly more compatible with the full potential of the internet. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law. We’ve worked with copyright experts around the world to make sure our licenses are legally solid, globally applicable, and responsive to our users’ needs.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 60
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Creative Commons supports a range of activities related to the offering of educational resources free on the internet. European initiatives were related to this goal, primarily to inform content creators, particularly those in the Scientific and Education communities, on how to offer content on the internet while maintaining legal ownership of their work, complying with all national and regional legal requirements.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Edukazzjoni
 • Kultura
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 39
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • ID-DANIMARKA
 • IL-BELĠJU
 • IL-BULGARIJA
 • IL-FINLANDJA
 • IL-ĠERMANJA
 • Il-GREĊJA
 • IL-KROAZJA
 • IL-LATVJA
 • IL-LITWANJA
 • IL-LUSSEMBURGU
 • IL-POLONJA
 • IL-PORTUGALL
 • IR-RENJU UNIT
 • IR-REPUBBLIKA ĊEKA
 • IR-RUMANIJA
 • IS-SLOVAKKJA
 • IS-SLOVENJA
 • L-AWSTRIJA
 • L-ESTONJA
 • L-IRLANDA
 • L-ITALJA
 • L-IŻVEZJA
 • L-OLANDA
 • L-UNGERIJA
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
International Communia Association
Group on Earth Observations
iCommons
Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI)
Open Education Consortium
Open Policy Network
Open Source Initiative
WIPO observer status

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 4,288,218
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 50,030
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet: 46,250
- minn sors nazzjonali: 0
- minn sors infranazzjonali: 3,780
minn sorsi oħrajn: 4,238,188
- donazzjonijiet: 4,238,188
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.