Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Creative Commons

Identifikavimo numeris Registre: 15262256432-95
Registracijos data: 11.8.16 04.03.54

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.28 19.45.08
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.28 19.45.08


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Creative Commons
Akronimas: CC
Teisinis statusas: Non-governmental organization
Svetainė: http://creativecommons.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ryan Merkley
Pareigos: CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Timothy Vollmer
Pareigos: Manager, Public Policy

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Castro Street Suite 916 444
94041 Mountain View
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
Telefono numeris: (+650) 2944732
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Creative Commons develops, supports, and stewards legal and technical infrastructure that maximizes digital creativity, sharing, and innovation.

The infrastructure we provide consists of a set of copyright licenses and tools that create a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates.

Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to keep their copyright while allowing certain uses of their work — a “some rights reserved” approach to copyright — which makes their creative, educational, and scientific content instantly more compatible with the full potential of the internet. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law. We’ve worked with copyright experts around the world to make sure our licenses are legally solid, globally applicable, and responsive to our users’ needs.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 60
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Creative Commons supports a range of activities related to the offering of educational resources free on the internet. European initiatives were related to this goal, primarily to inform content creators, particularly those in the Scientific and Education communities, on how to offer content on the internet while maintaining legal ownership of their work, complying with all national and regional legal requirements.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 39
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
International Communia Association
Group on Earth Observations
iCommons
Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI)
Open Education Consortium
Open Policy Network
Open Source Initiative
WIPO observer status

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 4 288 218
viešųjų lėšų dalis: 50 030
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos: 46 250
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 3 780
iš kitų finansavimo šaltinių: 4 238 188
- dovanotos lėšos: 4 238 188
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.