Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Creative Commons

Identifikavimo numeris Registre: 15262256432-95
Registracijos data: 16/08/2011 04:03:54

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/02/2015 20:08:01
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/02/2015 20:08:01
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Creative Commons

CC

Non-governmental organization

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Creative Commons
Pašto dėžutė: 1866
94042 Mountain View
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

(+415)429-5471

    Teisiškai atsakingas asmuo

Ryan Merkley

CEO

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Timothy Vollmer

Manager, Public Policy

    Tikslai ir uždaviniai

Creative Commons develops, supports, and stewards legal and technical infrastructure that maximizes digital creativity, sharing, and innovation.

The infrastructure we provide consists of a set of copyright licenses and tools that create a balance inside the traditional “all rights reserved” setting that copyright law creates.

Our tools give everyone from individual creators to large companies and institutions a simple, standardized way to keep their copyright while allowing certain uses of their work — a “some rights reserved” approach to copyright — which makes their creative, educational, and scientific content instantly more compatible with the full potential of the internet. The combination of our tools and our users is a vast and growing digital commons, a pool of content that can be copied, distributed, edited, remixed, and built upon, all within the boundaries of copyright law. We’ve worked with copyright experts around the world to make sure our licenses are legally solid, globally applicable, and responsive to our users’ needs.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI)
Review of EU copyright rules (copyright consultation)
Opening Up Education
OHIM
Horizon 2020


 

Non

Non

Non

Non

Non

Creative Commons supports a range of activities related to the offering of educational resources free on the internet. European initiatives were related to this goal, primarily to inform content creators, particularly those in the Scientific and Education communities, on how to offer content on the internet while maintaining legal ownership of their work, complying with all national and regional legal requirements.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Komunikacija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Vidaus rinka
 • Vystymasis
 • Švietimas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

39

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • ŠVEDIJA

International Communia Association
Group on Earth Observations
iCommons
Legal Aspects of Public Sector Information (LAPSI)
Open Education Consortium
Open Policy Network
Open Source Initiative
WIPO observer status
OHIM

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

2 570 210 €

0 €

0 €

none

0 €

none

0 €

2 570 210 €

92 944 €

2 477 266 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.