Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

NATS Ltd

Inschrijvingsnummer in het register 15257643846-58
Inschrijvingsdatum: 9-7-10 11:23:26

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-6-14 10:39:03
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-6-14 10:39:03


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: NATS Ltd
Acroniem: NATS
Rechtsvorm: UK Limited Company
Website: http://www.nats.co.uk/

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Richard Deakin
Functie: CEO

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jonathan Astill
Functie: Director International Affairs

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Parkway Whiteley 4000
PO15 7FL Fareham, Hampshire
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 01489 615000
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: NATS Brussels Office

4th Floor,
Avenue Cortenbergh, 100
B-1000, Brussels

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: NATS provides air traffic control services to aircraft flying in UK airspace, and over the eastern part of the North Atlantic. Last year, NATS handled some 2.1 million flights carrying around 220 million passengers. Safety is NATS’ first and foremost priority but we also aim to provide our service in an efficient and cost-effective way
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 5
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Owen DAVIES 2-9-14 27-8-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Implementation of Single European Sky Legislation and Aviation sector Implementing Rules

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Begroting
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
NATS belongs to the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)

UK/IRISH Functional Airspace Block (FAB)

Borealis Alliance

A6 Alliance

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2013 - 03/2014
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 50000  € en < 100000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.