Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

NATS Ltd

Identitātes numurs Reģistrā: 15257643846-58
Reģistrācijas datums: 10.9.7 11:23:26

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.12.6 10:39:03
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.12.6 10:39:03


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: NATS Ltd
Akronīms: NATS
Juridiskais statuss: UK Limited Company
Tīmekļa vietne: http://www.nats.co.uk/

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Richard Deakin
Amats CEO

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Jonathan Astill
Amats Director International Affairs

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Parkway Whiteley 4000
Fareham, Hampshire PO15 7FL
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+44) 01489 615000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: NATS Brussels Office

4th Floor,
Avenue Cortenbergh, 100
B-1000, Brussels

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: NATS provides air traffic control services to aircraft flying in UK airspace, and over the eastern part of the North Atlantic. Last year, NATS handled some 2.1 million flights carrying around 220 million passengers. Safety is NATS’ first and foremost priority but we also aim to provide our service in an efficient and cost-effective way
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Implementation of Single European Sky Legislation and Aviation sector Implementing Rules

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Budžets
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Transports
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
NATS belongs to the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO)

UK/IRISH Functional Airspace Block (FAB)

Borealis Alliance

A6 Alliance

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2013 - 03/2014
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.