Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

NATS Ltd

Tunnusnumber registris: 15257643846-58
Registreerimise kuupäev: 09/07/2010 11:23:26

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/02/2015 12:24:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/02/2015 12:24:26
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

NATS Ltd

NATS

UK Limited Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Parkway, 4000
Whiteley
PO15 7FL Fareham, Hampshire
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1489 615000

4th Floor
Avenue de Cortenbergh 100
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 27351098

    Juriidiliselt vastutav isik

Richard Deakin

CEO

    ELi asjade eest vastutav isik

Jonathan Astill

Director International Affairs

    Eesmärgid ja ülesanded

NATS provides air traffic control services to aircraft flying in UK airspace, and over the eastern part of the North Atlantic. Last year, NATS handled some 2.1 million flights carrying around 220 million passengers. Safety is NATS’ first and foremost priority but we also aim to provide our service in an efficient and cost-effective way

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Single European Sky 2+
Service Provision Regulation 550/2004
EASA Basic Regulation 216/2008
Framework Regulation 549/2004
RPAS Commission COM(2014)207
Aviation White Paper


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Implementation of Single European Sky Legislation and Aviation sector Implementing Rules

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 2   50%: 2   25%: 3

7

3,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Owen DAVIES 02/09/2014 27/08/2015

    Huvivaldkonnad

  • Eelarve
  • Keskkond
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
  • Transport
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

NATS belongs to the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO);
UK/IRISH Functional Airspace Block (FAB);
Borealis Alliance;
A6 Alliance;
Member of SESAR Joint Undertaking
Member of the SESAR Deployment Alliance which has been nominated as the SESAR Deployment Manager

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 300 000 € ja < 399 999 €

0 €

n/a

3 659 000 €

TEN-T; SESAR Joint Undertaking

1. ANSPs Interim Deployment Programme Implementation: NATS received €12k in Pre-Financing through TEN-T
2. Accelerating the Deployment of FDP Capabilities: NATS received €139k in Pre-Financing through TEN-T
3. SESAR Programme: NATS received €3.5m relating to 2012 claim for co-financing through the SESAR Joint Undertaking

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.