Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Verband Deutscher Schleifmittelwerke

Идентификационен номер в Регистъра: 15242613639-84
Дата на регистрация: 21/05/2010 09:31:24

Информацията за този субект е била последно изменена на: 12/02/2015 19:14:20
Последната годишна актуализация е извършена на: 12/02/2015 19:14:20
Следваща актуализация най-късно до: 12/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Verband Deutscher Schleifmittelwerke

VDS

eingetragener Verein

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Oxfordstrasse, 8
53111 Bonn
ГЕРМАНИЯ

(+49228) 635587

    Правно отговорно лице

Господин  Klaus Werner

Geschäftsführer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Gunnar Grecksch

Referent

    Цели и задачи

Interessenvertretung der deutschen Schleifmittelindustrie auf nationaler und europäischer Ebene

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Produktsicherheit, Energiesteuer, REACH, CLP


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Данъчно облагане
  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Конкуренция
  • Митници
  • Околна среда

    Членство

Mitglied im europäischen Dachverband FEPA, Kontakte zu Cerame Unie, BusinessEurope, Formacare

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 25 000 € и < 49 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.