Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Verband Deutscher Schleifmittelwerke

Идентификационен номер в Регистъра: 15242613639-84
Дата на регистрация: 10-5-21 9:31:24

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-4-24 9:11:46
Последната годишна актуализация е извършена на 14-4-24 9:11:46


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Verband Deutscher Schleifmittelwerke
Инициали: VDS
Правен статут: eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.vds-bonn.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Klaus Werner
Длъжност: Geschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Gunnar Grecksch
Длъжност: Referent

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Oxfordstrasse  8
53111 Bonn
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49228) 635587
Факс: (+49228) 635399
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Interessenvertretung der deutschen Schleifmittelindustrie auf nationaler und europäischer Ebene
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Umweltrecht, Produktsicherheit

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Конкуренция
 • Митници
 • Околна среда

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Mitglied im europäischen Dachverband FEPA, Kontakte zu Cerame Unie, BusinessEurope, Formacare

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 20 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.