Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Nautilus International

Id-nummer i registret: 15174678548-65
Registreringsdag: 11/04/2012 13:22:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 18/03/2015 13:49:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 18/03/2015 13:49:45
Sista dag för nästa uppdatering är den: 18/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Nautilus International

Trade Union

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Fackföreningar och näringslivsorganisationer

    Adressuppgifter

The Shrubberies, 1&2
E18 1BD London
STORBRITANNIEN

(+44) 2089896677

    Juridiskt ansvarig

Mark Dickinson

General Secretary

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Mark Dickinson

General Secretary

    Mål och uppdrag

a) To promote the highest possible level of safety and security within
the maritime industry for both members and the travelling public alike;
b) To advise on all commercial, scientific, educational and technical
matters relating to maritime transport;
c) To advance the technical knowledge of members and potential members and the maritime industry as a whole and to provide training and learning opportunities;
d) To uphold the interests of members, improve their terms and
conditions, regulate relations with their employers and generally to assist them;
(e) To promote equality for all, including through:
(i) collective bargaining, publicity material and campaigning, representation, union organisation and structures, education and training, organising and recruitment, the provision of all other services and benefits and all other activities;
(ii) the union’s own employment practices;
(f) Actively to oppose all forms of harassment, prejudice and unfair discrimination whether on the grounds of sex, race, ethnic or national origin, religion, colour, class, caring responsibilities, marital status, sexuality, disability, age, or other status or personal characteristic;
(g) To establish for members superannuation or benefit schemes, contributory or otherwise, in conjunction with employers or otherwise;
(h) To take all necessary action in the furtherance and observance of national and international legislation conventions rules recommendations and regulations as the Council may determine is in the interests of the maritime industry and those engaged therein; to include joining or participating in the work or activities of such national and international bodies or conferences as the Council may determine for the purpose of influencing such legislation conventions rules recommendations and regulations;
(i) To promote, and participate in, the work of any body, national or international, charged with or considering the selection control of entry and training of officers and apprentices for the maritime industry and for the regulation of their conditions generally;

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Nautilus International regularly participates under the flag of the European Transportworkers' Federation in most EU initiatives considering maritime matters.


 

Nautilus International regularly participates under the flag of the European Transportworkers' Federation in most EU initiatives considering maritime matters.

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 50  

50

50

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

Nautilus International is affiliated to:

-The International Transportworkers'Federation
-The European Transprtworkers'Federation
-The International Federation of Shipmasters'Associations
-National Trade Union confederations in the UK (TUC), Netherlands (FNV)and Switserland(SGB).

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  01/2014

12 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

The amount of € 12000 mentioned under "option one" above consists of the affiliation fees paid by Nautilus International to the European Transportworkers'Federation.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.