Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Nautilus International

Идентификационен номер в Регистъра: 15174678548-65
Дата на регистрация: 11/04/2012 13:22:24

Информацията за този субект е била последно изменена на: 18/03/2015 13:49:45
Последната годишна актуализация е извършена на: 18/03/2015 13:49:45
Следваща актуализация най-късно до: 18/03/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Nautilus International

Trade Union

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Профсъюзи и професионални сдружения

    Координати за връзка

The Shrubberies, 1&2
E18 1BD London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 2089896677

    Правно отговорно лице

Господин  Mark Dickinson

General Secretary

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Mark Dickinson

General Secretary

    Цели и задачи

a) To promote the highest possible level of safety and security within
the maritime industry for both members and the travelling public alike;
b) To advise on all commercial, scientific, educational and technical
matters relating to maritime transport;
c) To advance the technical knowledge of members and potential members and the maritime industry as a whole and to provide training and learning opportunities;
d) To uphold the interests of members, improve their terms and
conditions, regulate relations with their employers and generally to assist them;
(e) To promote equality for all, including through:
(i) collective bargaining, publicity material and campaigning, representation, union organisation and structures, education and training, organising and recruitment, the provision of all other services and benefits and all other activities;
(ii) the union’s own employment practices;
(f) Actively to oppose all forms of harassment, prejudice and unfair discrimination whether on the grounds of sex, race, ethnic or national origin, religion, colour, class, caring responsibilities, marital status, sexuality, disability, age, or other status or personal characteristic;
(g) To establish for members superannuation or benefit schemes, contributory or otherwise, in conjunction with employers or otherwise;
(h) To take all necessary action in the furtherance and observance of national and international legislation conventions rules recommendations and regulations as the Council may determine is in the interests of the maritime industry and those engaged therein; to include joining or participating in the work or activities of such national and international bodies or conferences as the Council may determine for the purpose of influencing such legislation conventions rules recommendations and regulations;
(i) To promote, and participate in, the work of any body, national or international, charged with or considering the selection control of entry and training of officers and apprentices for the maritime industry and for the regulation of their conditions generally;

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Nautilus International regularly participates under the flag of the European Transportworkers' Federation in most EU initiatives considering maritime matters.


 

Nautilus International regularly participates under the flag of the European Transportworkers' Federation in most EU initiatives considering maritime matters.

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 50  

50

50

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

    Членство

Nautilus International is affiliated to:

-The International Transportworkers'Federation
-The European Transprtworkers'Federation
-The International Federation of Shipmasters'Associations
-National Trade Union confederations in the UK (TUC), Netherlands (FNV)and Switserland(SGB).

    Финансови данни

01/2013  -  01/2014

12 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

The amount of € 12000 mentioned under "option one" above consists of the affiliation fees paid by Nautilus International to the European Transportworkers'Federation.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.