Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Nautilus International

Идентификационен номер в Регистъра: 15174678548-65
Дата на регистрация: 12-4-11 13:22:24

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-18 22:29:00
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-18 22:29:00


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Nautilus International
Инициали:
Правен статут: Trade Union
Уебсайт: http://www.nautilusint.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Профсъюзи

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Mark Dickinson
Длъжност: General Secretary

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Mark Dickinson
Длъжност: General Secretary

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: The Shrubberies  1&2
E18 1BD London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 2089896677
Факс: (+44) 2085301015
Друга информация за връзка: Netherlands Office

Schorpioenstraat 266
3067 KW Rotterdam
Netherlands
Telephone: +31 104771188

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: a) To promote the highest possible level of safety and security within
the maritime industry for both members and the travelling public alike;
b) To advise on all commercial, scientific, educational and technical
matters relating to maritime transport;
c) To advance the technical knowledge of members and potential members and the maritime industry as a whole and to provide training and learning opportunities;
d) To uphold the interests of members, improve their terms and
conditions, regulate relations with their employers and generally to assist them;
(e) To promote equality for all, including through:
(i) collective bargaining, publicity material and campaigning, representation, union organisation and structures, education and training, organising and recruitment, the provision of all other services and benefits and all other activities;
(ii) the union’s own employment practices;
(f) Actively to oppose all forms of harassment, prejudice and unfair discrimination whether on the grounds of sex, race, ethnic or national origin, religion, colour, class, caring responsibilities, marital status, sexuality, disability, age, or other status or personal characteristic;
(g) To establish for members superannuation or benefit schemes, contributory or otherwise, in conjunction with employers or otherwise;
(h) To take all necessary action in the furtherance and observance of national and international legislation conventions rules recommendations and regulations as the Council may determine is in the interests of the maritime industry and those engaged therein; to include joining or participating in the work or activities of such national and international bodies or conferences as the Council may determine for the purpose of influencing such legislation conventions rules recommendations and regulations;
(i) To promote, and participate in, the work of any body, national or international, charged with or considering the selection control of entry and training of officers and apprentices for the maritime industry and for the regulation of their conditions generally;
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Nautilus International regularly participates under the flag of the European Transportworkers' Federation in most EU initiatives considering maritime matters.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Образование
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Развитие
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Nautilus International is affiliated to:

-The International Transportworkers'Federation
-The European Transprtworkers'Federation
-The International Federation of Shipmasters'Associations
-National Trade Union confederations in the UK (TUC), Netherlands (FNV)and Switserland(SGB.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 12 000 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

The amount of € 12000 mentioned under "option one" above consists of the affiliation fees paid by Nautilus International to the European Transportworkers'Federation.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.