Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Sanoma Media Netherlands

Id-nummer i registret: 15156056956-20
Registreringsdag: 2011-10-17 11:45:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-24 15:33:58
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-24 15:33:58


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Sanoma Media Netherlands
Förkortning: SMN
Associationsform (rättslig ställning): BV
Webbplats: http://www.sanomamedia.nl

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mariëlle Paul
Befattning: Director Corporate & Sales Communications

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Mariëlle Paul
Befattning: Director Corporate & Sales Communications

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Capellalaan 2132 JL 65
Box: 1900
2130 JL Hoofddorp
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 885566770
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Sanoma Media Netherlands (SMN) is part of The Sanoma Group (Finland). Market leader SMN provides people with inspiring content to make better decisions. Together with our partners we build platforms to do business successfully. We deliver content, context and contacts always and everywhere there's demand for it. SMN's portfolio = print, digital, websites, mobile (tablets/smartphones), events and tv.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Sharing perspectives on upcoming legislation
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


n.v.t.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Sanoma Group

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.