Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Sanoma Media Netherlands

Identifikationsnummer i registret: 15156056956-20
Registreringsdato: 17-10-11 11:45:35

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 24-09-14 15:33:58
Seneste årlige opdatering 24-09-14 15:33:58


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Sanoma Media Netherlands
Forkortelse: SMN
Retlig form: BV
Websted: http://www.sanomamedia.nl

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Mariëlle Paul
Stilling: Director Corporate & Sales Communications

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Mariëlle Paul
Stilling: Director Corporate & Sales Communications

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Capellalaan 2132 JL 65
Postboks: 1900
2130 JL Hoofddorp
NEDERLANDENE
Telefonnr.: (+31) 885566770
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Sanoma Media Netherlands (SMN) is part of The Sanoma Group (Finland). Market leader SMN provides people with inspiring content to make better decisions. Together with our partners we build platforms to do business successfully. We deliver content, context and contacts always and everywhere there's demand for it. SMN's portfolio = print, digital, websites, mobile (tablets/smartphones), events and tv.

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Sharing perspectives on upcoming legislation
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 5
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


n.v.t.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Skat

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Sanoma Group

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.