Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Both ENDS

Numărul de identificare din Registru: 15018461696-11
Data înscrierii: 14.05.2009 16:30:04

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 27.05.2014 12:38:02
Data ultimei actualizări anuale: 24.04.2014 10:40:57


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Both ENDS
Acronim: BE
Statut juridic: Stichting
Site internet: http://www.bothends.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Daniëlle Hirsch
Funcţie: Directeur

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Huub Kistermann
Funcţie: information specialist

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Nieuwe Keizersgracht  45
1018VC Amsterdam
ȚĂRILE DE JOS
Numărul de telefon: (+31) 205306600
Număr de fax: (+31) 206208049
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Both ENDS streeft naar een duurzame en rechtvaardige wereld door organisaties in ontwikkelingslanden te steunen die werken aan armoedebestrijding en milieubeheer.
Zij weten precies wat de problemen zijn en komen vaak met concrete, alternatieve oplossingen.

Both ENDS ondersteunt organisaties uit ontwikkelingslanden via een institutionele 'drietrapsraket'. Deze bestaat uit directe ondersteuning via de servicedesk, strategische samenwerking en beleidsbeïnvloeding:

Servicedesk: Lokale organisaties benaderen het Both ENDS service team met een variëteit aan vragen op het gebied van milieu en ontwikkeling. Het servicewerk geeft Both ENDS de mogelijkheid om 'feeling' te houden met de onderwerpen die spelen in het veld. Dikwijls is een vraag aan de servicedesk aanleiding om een strategische samenwerking aan te gaan met een lokale organisatie.

Strategische Samenwerking: Medewerkers van dit team onderhouden contacten met strategische partners, met wie Both ENDS samenwerkt op het gebied van landgebruik, waterbeheer en internationale kapitaalstromen.

Belangrijke activiteiten zijn het faciliteren van de uitwisseling van expertise; het opbouwen van netwerken en allianties; het gezamenlijk uitbrengen van politieke analyses en het ontwikkelen van duurzame beleidsalternatieven ten behoeve van lobby- en advocacy activiteiten.

Beleidsbeïnvloeding: Het beleidsteam observeert en analyseert nationale, regionale en internationale beleidsprocessen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ervaringen van lokale partners geven inzicht in de effecten van beleid en economische veranderingen op lokale omstandigheden. Het beleidsteam verwerkt de ervaringen tot beleidsanalyses. Waar nodig gebruikt het beleidsteam de analyses in verschillende lobbytrajecten Daarnaast betrekt het team beleidsbeïnvloeding lokale organisaties bij besluitvorming in Nederland, over duurzaam landgebruik en waterbeheer.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Euro IFI Project: ECAs, Safeguards, BE Paper Trade and BITS, Participation EuroIFI & Bankwatch meetings; Active Citizens for Europe Project:Bringing new citizens' voice to EU decision-makers by raising debates on energy security and resource efficiency and building public opinion on the revisions of relevant policies of the EU public banks

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Relaţii externe

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 30
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • ȚĂRILE DE JOS

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Partos: Branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties die actief zijn op het terrein van de internationale samenwerking.
IUCN: De International Union for the Conservation of Nature is de enige natuurbeschermingsorganisatie die zowel staten als niet-gouvernementele organisaties (ngo's) als leden heeft.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 9.365.218
din care finanţare publică: 9.365.218
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
Ministries : 7.658.949
NGOs : 313.317
foreign foundations : 107.500
miscellaneous : 280.613
foreign development agency : 379.711
dutch foundations : 625.128
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.