Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Both ENDS

Numărul de identificare din Registru: 15018461696-11
Data înscrierii: 14/05/2009 16:30:04

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 09/02/2015 12:12:02
Data ultimei actualizări anuale: 09/02/2015 12:12:02
Data-limită pentru următoarea actualizare: 09/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Both ENDS

BE

Stichting

    Secțiunea de înregistrare

III - Organizaţii neguvernamentale

Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

    Date de contact

Nieuwe Keizersgracht, 45
1018VC Amsterdam
ȚĂRILE DE JOS

(+31) 205306600

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Doamna  Daniëlle Hirsch

Directeur

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Huub Kistermann

information specialist

    Obiective şi misiuni

Both ENDS is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie (NGO) die werkt aan een duurzame toekomst voor onze planeet. We doen dit door het identificeren en versterken van maatschappelijke organisaties (CSO's), vooral in ontwikkelingslanden. Deze organisaties komen vaak met duurzame antwoorden op milieu- en armoede-gerelateerde onderwerpen. Voortbouwend op deze alternatieven, creëren en ondersteunen wij strategische netwerken die de belangen van mens en milieu voorop stellen. Tegelijkertijd beïnvloeden wij beleid in de richting van een duurzame economie; dat doen wij zowel op nationaal en internationaal niveau.

Om de verstoorde balans te herstellen hebben wij onze eigen aanpak. Zo gaan we actief op zoek naar mensen en organisaties in ontwikkelingslanden die op lokaal niveau bezig zijn met armoedebestrijding en milieubeheer. Zij ontwikkelen vaak goede ideeën om hun eigen levensstandaard en hun natuurlijke leefomgeving te verbeteren. Die ideeën en plannen zijn vaak met geringe aanpassingen ook in andere gebieden, andere ontwikkelingslanden en ook in westerse landen te gebruiken.

Het lukt boeren in de Sahelwoestijn om, met minimaal gebruik van water, gewassen te laten groeien en grote stukken droog gebied weer vruchtbaar te maken. Op Kalimantan voeren lokale gemeenschappen succesvolle onderhandelingen met de overheid en palmoliebedrijven over het recht op land.

Om deze lokale ideeën te verspreiden zodat ze elders in de wereld worden overgenomen, zetten we netwerken op. Binnen die netwerken wisselen lokale en internationale milieuorganisaties informatie uit en steunen ze elkaar in het behalen van resultaten. Zo krijgen slimme lokale ideeën die ten goede komen aan mens en natuur, een wereldwijd platform.

Het uitwisselen van kennis en ervaring alleen is niet voldoende. In westerse landen worden beslissingen genomen die grote gevolgen hebben voor mensen in ontwikkelingslanden. Naar die gevolgen wordt onvoldoende gekeken.

Wij vinden het belangrijk dat mensen in ontwikkelingslanden - die het vaak al heel zwaar hebben - kunnen meebeslissen over wat er gebeurt met hun eigen leven en met de natuur waaruit ze hun voedsel en water halen. Zij zijn er per slot van rekening afhankelijk van. Daarom zetten wij de alternatieve ideeën van deze mensen op de agenda van westerse besluitnemers, of dat nu politici, bedrijven of banken zijn. Zo kan een lokaal idee uitmonden in een wijziging van internationaal beleid.

Op verschillende niveaus en met kleine stapjes werken we toe naar het uiteindelijke doel. Dat is een groene, eerlijke wereld waarin mensenrechten worden gerespecteerd en waarin op een zodanige wijze met de natuur en onze hulpbronnen wordt omgegaan, dat deze op de lange termijn blijven bestaan en voor iedereen toegankelijk zijn.

 • european
 • mondial
 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Euro IFI Project: ECAs, Safeguards, and BITS; Participation EuroIFI & Bankwatch meetings; Active Citizens for Europe Project: Bringing new citizens' voice to EU decision-makers by raising debates on energy security and resource efficiency and building public opinion on the revisions of relevant policies of the EU public banks.

EURODAD project: Development finance for equitable growth enhancing dialogue between EU civil society and decision-makers; Europe for Citizens: Bringing new citizens' voice to EU decision-makers by raising debates on energy security and resource efficiency and building public opinion on the revisions of relevant policies of the EU public banks;CEE Bankwatch Network project: NSA and LAs in Development, Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

50%: 1   25%: 6

7

2

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Relaţii externe

    Membri și afiliere


Partos, IUCN, RSPO, DSC, Fair Green and Global, Ecosystem Alliance, Communities of Change, ECOSOC, Environmental Grantmakers Association, European Foundation Centre, Counterbalance EIB

    Date financiare

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

9.464.215 €

9.464.215 €

 €

98.997 €

EU

7.658.949 €

313.317 €

107.500 €

280.613 €

379.711 €

625.128 €

0 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Mede-ondertekenaar 'Gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling en onderschrijft principes in Charter International Non-Governmental Organisations Commitment to Accountability.