Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

KBA (Korea Business Association) Europe

Identifikačné číslo v Registri: 14966899031-34
Dátum registrácie: 23/06/2012 07:35:57

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/05/2014 09:08:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/05/2014 09:08:51

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

KBA (Korea Business Association) Europe

KBA EUROPE

Non-profit organisation

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Avenue Louise, 165
1050 Brussels
BELGICKO

(+32) 2 639 0990

(+32) 2 646 7006

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  MOON KOO HUH

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  MOONSUNG KIM

Deputy Secretary General

    Ciele a poslanie

Korea Business Association Europe (KBA Europe) is a business interest group that represents concerns of Korean companies operating in Europe and promotes cooperation between Korean and European enterprises. KBA Europe also covers a variety of issues such as trade, business, investment, competitiveness and policies that affect our member companies.

 • európskej
 • celoštátnej

    Činnosti

Annual conference

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

11/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.