Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

KBA (Korea Business Association) Europe

Identifikačné číslo v Registri: 14966899031-34
Dátum registrácie: 23.6.2012 7:35:57

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.11.2013 16:33:54
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27.5.2013 11:00:25


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: KBA (Korea Business Association) Europe
Skratka: KBA EUROPE
Právna forma: INon-profit organisation
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  MOON KOO HUH
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  ALEXANDRA SOHYANG HANSSON
Funkcia: Deputy Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue Louise  165
1050 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 639 0990
Fax: (+32) 2 646 7006
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Korea Business Association Europe (KBA Europe) is a business interest group that represents concerns of Korean companies operating in Europe and promotes cooperation between Korean and European enterprises. KBA Europe also covers a variety of issues such as trade, business, investment, competitiveness and policies that affect our member companies.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Annual conference

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 11/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.