Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

KBA (Korea Business Association) Europe AISBL

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 14966899031-34
Data rejestracji: 23/06/2012 07:35:57

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 20/04/2015 11:00:07
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 20/04/2015 11:00:07
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 20/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

KBA (Korea Business Association) Europe AISBL

KBA EUROPE AISBL

Non-profit organisation

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Avenue Louise, 165
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 2 639 0990

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Sang Bee SHIM

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  MOONSUNG KIM

Deputy Secretary General

    Cele i zakres obowiązków

Korea Business Association Europe (KBA Europe) AISBL is a business interest group that represents concerns of Korean companies operating in Europe and promotes cooperation between Korean and European enterprises. KBA Europe also covers a variety of issues such as trade, business, investment, competitiveness and policies that affect our member companies.

 • europejskim
 • krajowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

FTAs btw EU and the 3rd countries, esp. ASIA
Trade remedy measures of EU
Conflict minerals and other new regulations


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Annual conference

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1   75%: 1   50%: 1  

3

2,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.