Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

PROFEL - European Association of Fruit and Vegetable Processors

Identifikacijska številka v Registru: 14946504665-75
Datum registracije: 3.12.10 11:08:21

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.5.14 14:00:21
Datum zadnje letne spremembe: 6.11.13 13:25:43


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: PROFEL - European Association of Fruit and Vegetable Processors
Kratica:
Pravni status: Association de fait
Spletna stran: http://www.profel-europe.eu/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Aline Rutsaert
Položaj: Secretary General

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Aline Rutsaert
Položaj: Secretary General

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Avenue Jules Bordet  142
1140 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 2 7611656
Telefaks: (+32) 2 7611699
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: PROFEL represents over 500 companies in 15 EU countries that produce fruit preserves and fruit spreads, compotes, canned deciduous fruit, frozen vegetables, canned vegetables and dehydrated vegetables.

As its mission, PROFEL

- Monitors legislative developments relevant to the fruit and vegetable processing sector and provides expertise and input to legislators and decision-makers in the European Commission, the European Parliament and other relevant institutions and organizations in Brussels

- Provides information and support to its members, advises them on all policy aspects likely to affect their businesses (regulatory, agricultural, trade-related policies, etc) and promotes the spirit of co-operation between the different countries

- Coordinates common positions and sector-specific technical input and communicates them effectively and timely to decision makers in Brussels

- Promotes the image of its products by raising the profile of processed fruit and vegetables, and in particular communicates on :
-- their excellent nutritional qualities – they keep a vital part of nutrients during the processing - thanks to which they contribute greatly to the recommended daily intake of essential nutrients,
-- their compliance with highest quality and production standards
-- their availability all year round at stable prices
-- their convenience and long shelf life
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Silvia Selandari 12.7.14 10.7.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


• Agriculture and Rural Development
• Consumer Affairs
• Environment
• Food Safety
• Internal Market
• Trade

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Notranji trg
 • Okolje
 • Potrošniki
 • Trgovina
 • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
PROFEL is
-Represented on the EU Commission’s Advisory Group «Fruit and Vegetables »
-Member of the “Food Chain Roundtable” (effective networking with farmers, the fresh fruit & vegetable sector, cereals’ sector and others to cooperation on plant protection products)
-Member of the CIAA – EU’s Umbrella Organisation of the Food Industry www.ciaa.org
-Member of CIUS – the Committee of Industrial Users of Sugar www.cius.org

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
SEAP code of conduct