Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Avvocato Alberto Cozzo

Id-nummer i registret: 14930521693-76
Registreringsdag: 14/05/2009 11:21:28

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 13:02:18
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 13:02:18
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Avvocato Alberto Cozzo

Lawyer

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Advokatbyråer

    Adressuppgifter

Via Fichera, 12
c/o CentoCinquanta Tax&Legal Studio Legale
95128 Catania
ITALIEN

(+39) 0952962832

    Juridiskt ansvarig

Alberto Cozzo

Avvocato

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Alberto Cozzo

Lawyer

    Mål och uppdrag

Attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee”: contattare membri o funzionari delle istituzioni dell’UE; preparare, far circolare e trasmettere lettere, materiale d’informazione, dossier e prese di posizione;
organizzare eventi, incontri o attività promozionali (negli uffici o altrove) a sostegno di un obiettivo promosso da determinati gruppi di interesse.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

cantieristica, servizi portuali, cabotaggio


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

management of relations with DG MOVE, DG MARE, EACI and EMSA for the implementation of a MP project on behalf of company client

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Handel
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Italian Institute of Navigation, Rome

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € och < 49 999 €

< 99 999 €

 • Isia Global Service srl

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE