Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

Id-nummer i registret: 14864192565-82
Registreringsdag: 2009-10-29 19:09:49

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-10-10 15:29:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-10-10 15:29:19


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: UNION FLEURS - The International Flower Trade Association
Förkortning: UNION FLEURS
Associationsform (rättslig ställning): Not-for-profit organisation
Webbplats: http://www.unionfleurs.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sylvie Mamias
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sylvie Mamias
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue de Trèves  49-51
Box: 14
1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 22310638
Fax: (+32) 27326766
Andra adressuppgifter: Ms. Sylvie Mamias
Secretary General
UNION FLEURS aisbl
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Tel: +32(0)2 736 79 97
Fax: +32(0)2 732 67 66
Email: secgen@unionfleurs.org

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Union Fleurs pursues the following objectives:
1. To safeguard and to promote matters of general interest to the flower trade;
2. To provide sound and loyal competitive conditions in the flower trade;
3. To defend and represent the interests of the international flower trade to international bodies
and authorities;
4. To co-operate with associations of producers and retailers of non-edible horticultural
products;
5. To promote and to carry out advertising measures for non-edible horticultural products;
6. To exchange, collect and distribute information on the world flower market;
7. To expand the International flower trade Association to as many countries as possible.
8. To stimulate research, marketing and advertisement campaigns in the world market.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Handel
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Union Fleurs activities are exclusively financed by membership fees.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.