Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

Id-nummer i registret: 14864192565-82
Registreringsdag: 29/10/2009 19:09:49

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/03/2015 19:42:37
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/03/2015 19:12:24
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

UNION FLEURS

Not-for-profit organisation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Rue de Trèves, 49-51
Box: 14
1040 Brussels
BELGIEN

(+32) 22310638

    Juridiskt ansvarig

Sylvie Mamias

Secretary General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Sylvie Mamias

Secretary General

    Mål och uppdrag

Union Fleurs pursues the following objectives:
1. To safeguard and to promote matters of general interest to the flower trade;
2. To provide sound and loyal competitive conditions in the flower trade;
3. To defend and represent the interests of the international flower trade to international bodies
and authorities;
4. To co-operate with associations of producers and retailers of non-edible horticultural
products;
5. To promote and to carry out advertising measures for non-edible horticultural products;
6. To exchange, collect and distribute information on the world flower market;
7. To expand the International flower trade Association to as many countries as possible.
8. To stimulate research, marketing and advertisement campaigns in the world market.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1   25%: 2

3

1,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Sylvie MAMIAS 16/01/2015 14/01/2016

    Intresseområden

  • Handel
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Konsumentfrågor
  • Näringsliv
  • Skattepolitik
  • Transeuropeiska nät
  • Transporter 
  • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

http://unionfleurs.org/php/membership/members_list.php?class_id=27

SACAR
http://sacar.be/

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € och < 24 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Union Fleurs activities are exclusively financed by membership fees.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.