Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

Identifikacijska številka v Registru: 14864192565-82
Datum registracije: 29/10/2009 19:09:49

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/03/2015 19:42:37
Datum zadnje letne spremembe: 27/03/2015 19:12:24
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/03/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

UNION FLEURS

Not-for-profit organisation

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Rue de Trèves, 49-51
Poštni predal: 14
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22310638

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Sylvie Mamias

Secretary General

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Sylvie Mamias

Secretary General

    Cilji in naloge

Union Fleurs pursues the following objectives:
1. To safeguard and to promote matters of general interest to the flower trade;
2. To provide sound and loyal competitive conditions in the flower trade;
3. To defend and represent the interests of the international flower trade to international bodies
and authorities;
4. To co-operate with associations of producers and retailers of non-edible horticultural
products;
5. To promote and to carry out advertising measures for non-edible horticultural products;
6. To exchange, collect and distribute information on the world flower market;
7. To expand the International flower trade Association to as many countries as possible.
8. To stimulate research, marketing and advertisement campaigns in the world market.

svetovni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

75%: 1   25%: 2

3

1,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Sylvie MAMIAS 16/01/2015 14/01/2016

    Interesna področja

  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Obdavčenje
  • Podjetništvo
  • Potrošniki
  • Promet
  • Trgovina
  • Vseevropska omrežja
  • Zunanji odnosi

    Članstvo in povezanost z mrežami

http://unionfleurs.org/php/membership/members_list.php?class_id=27

SACAR
http://sacar.be/

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

Union Fleurs activities are exclusively financed by membership fees.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.