Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

UNION FLEURS - The International Flower Trade Association

Identifikacijska številka v Registru: 14864192565-82
Datum registracije: 29.10.09 19:09:49

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 10.10.14 15:29:19
Datum zadnje letne spremembe: 10.10.14 15:29:19


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: UNION FLEURS - The International Flower Trade Association
Kratica: UNION FLEURS
Pravni status: Not-for-profit organisation
Spletna stran: http://www.unionfleurs.org

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Sylvie Mamias
Položaj: Secretary General

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Sylvie Mamias
Položaj: Secretary General

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rue de Trèves  49-51
Poštni predal: 14
1040 Brussels
BELGIJA
Telefon: (+32) 22310638
Telefaks: (+32) 27326766
Drugi podatki: Ms. Sylvie Mamias
Secretary General
UNION FLEURS aisbl
Rue de Trèves 49-51, Box 14
B- 1040 Brussels
Tel: +32(0)2 736 79 97
Fax: +32(0)2 732 67 66
Email: secgen@unionfleurs.org

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Union Fleurs pursues the following objectives:
1. To safeguard and to promote matters of general interest to the flower trade;
2. To provide sound and loyal competitive conditions in the flower trade;
3. To defend and represent the interests of the international flower trade to international bodies
and authorities;
4. To co-operate with associations of producers and retailers of non-edible horticultural
products;
5. To promote and to carry out advertising measures for non-edible horticultural products;
6. To exchange, collect and distribute information on the world flower market;
7. To expand the International flower trade Association to as many countries as possible.
8. To stimulate research, marketing and advertisement campaigns in the world market.
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 4
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- International Trade
- Agriculture /Horticulture
- Plant Health / phytosanitary matters
- Customs procedures
- Transport policy
- Taxation policy (VAT)

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Promet
 • Trgovina
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Union Fleurs activities are exclusively financed by membership fees.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.