Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Jesuit Refugee Service-Europe

Identifikačné číslo v Registri: 14804329032-30
Dátum registrácie: 25/06/2012 12:38:54

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 09/04/2015 16:49:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 09/04/2015 16:49:23
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 09/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Jesuit Refugee Service-Europe

JRS-E

Association Internationale Sans But Lucratif under the belgian law

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue du Progrès, 333/2
1030 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22503220

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jean Marie Carriere

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jean Marie Carriere

Chief Executive Officer

    Ciele a poslanie

To accompany, to serve and to plead the cause of refugees and migrants, in order to support them towards a fuller and more independent life. Advocating for refugees and migrants, JRS-E
- studies in the field situations and emerging EU and national laws on asylum;
- advocates at relevant stages of the legislative procedures for just asylum policies based on the dignity of the person;
- brings the concerns of JRS workers in developing countries to the attention of the decisions makers in the EU.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Advocacy action against
- Immigration detention;
Advocacy action to improve migrants'
- Access to Protection;
Advocacy action to promote practical improvements on
- Dublin Regulation;
EU Advocacy to present:
- Alternatives to migrants' detention


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

In 2013 JRS-E worked on the following EU legislative files and projects/actions:
LEGISLATIVE FILES:
- Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection
- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection
- Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR)
- Regulation (EU) No.2014 of the European Parliament and the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
- Guidelines of the Commission on the application of Directive 2003/86/EC of the Council on the right to family reunification, COM(2014) 210 final
- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, COM(2014) 199 final

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 4   75%: 3   25%: 2

9

6,8

- Jean Marie Carriere
- Stefan Kessler
- Olga Siebert
- Isabelle de Sazilly
- Carola Jimenez-Asenjo
- Davide Oddo
- Oscar Spooner
- Gianluigi Campogrande
- Joseph Poncin

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Humanitárna pomoc
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Vnútorné záležitosti
  • Vonkajšie vzťahy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

18

  • BELGICKO

- ECRE-European Council on Refugees and Exiles
- PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

802 608 €

 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

802 608 €

802 608 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.