Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Jesuit Refugee Service-Europe

Identifikačné číslo v Registri: 14804329032-30
Dátum registrácie: 25/06/2012 12:38:54

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 10/06/2014 09:33:25
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 04/06/2014 13:18:00

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Jesuit Refugee Service-Europe

JRS-E

Association Internationale Sans But Lucratif under the belgian law

    Oddiel registrácie

III – Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Rue du Progrès, 333/2
1030 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22503220

(+32) 22503229

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Michael Schöpf

Chief Executive Officer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Stefan Kessler

Policy/Advocacy Officer

    Ciele a poslanie

To accompany, to serve and to plead the cause of refugees and migrants, in order to support them towards a fuller and more independent life. Advocating for refugees and migrants, JRS-E
- studies in the field situations and emerging EU and national laws on asylum;
- advocates at relevant stages of the legislative procedures for just asylum policies based on the dignity of the person;
- brings the concerns of JRS workers in developing countries to the attention of the decisions makers in the EU.

svetovej

    Činnosti

In 2013 JRS-E worked on the following EU legislative files and projects/actions:
LEGISLATIVE FILES:
- Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection
- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection
- Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR)
- Regulation (EU) No.2014 of the European Parliament and the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
- Guidelines of the Commission on the application of Directive 2003/86/EC of the Council on the right to family reunification, COM(2014) 210 final
- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, COM(2014) 199 final

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

8

- Michael Schöpf
- Stefan Kessler
- Isabelle de Sazilly
- Carola Jimenez-Asenjo
- Davide Oddo
- Oscar Spooner
- Gianluigi Campogrande
- Joseph Poncin

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
STEFAN KESSLER 12/06/2014 10/06/2015

    Oblasti záujmu

  • Humanitárna pomoc
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Vnútorné záležitosti
  • Vonkajšie vzťahy

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

18

  • BELGICKO

- ECRE-European Council on Refugees and Exiles
- PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

488 099 €

189 709 €

 €

189 709 €

 €

 €

298 390 €

298 390 €

 €

>= 400 000  € a < 450 000  €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.