Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Jesuit Refugee Service-Europe

Αριθμός μητρώου: 14804329032-30
ημερομηνία της εγγραφής: 25/06/2012 12:38:54

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/06/2014 09:33:25
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 04/06/2014 13:18:00

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Jesuit Refugee Service-Europe

JRS-E

Association Internationale Sans But Lucratif under the belgian law

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Rue du Progrès, 333/2
1030 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 22503220

(+32) 22503229

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Michael Schöpf

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Stefan Kessler

Policy/Advocacy Officer

    Στόχοι και αποστολή

To accompany, to serve and to plead the cause of refugees and migrants, in order to support them towards a fuller and more independent life. Advocating for refugees and migrants, JRS-E
- studies in the field situations and emerging EU and national laws on asylum;
- advocates at relevant stages of the legislative procedures for just asylum policies based on the dignity of the person;
- brings the concerns of JRS workers in developing countries to the attention of the decisions makers in the EU.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

In 2013 JRS-E worked on the following EU legislative files and projects/actions:
LEGISLATIVE FILES:
- Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection
- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection
- Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR)
- Regulation (EU) No.2014 of the European Parliament and the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
- Guidelines of the Commission on the application of Directive 2003/86/EC of the Council on the right to family reunification, COM(2014) 210 final
- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, COM(2014) 199 final

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

8

- Michael Schöpf
- Stefan Kessler
- Isabelle de Sazilly
- Carola Jimenez-Asenjo
- Davide Oddo
- Oscar Spooner
- Gianluigi Campogrande
- Joseph Poncin

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
STEFAN KESSLER 12/06/2014 10/06/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανθρωπιστική βοήθεια
  • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Εσωτερικών Υποθέσεων

    Μέλη

18

  • ΒΕΛΓΙΟ

- ECRE-European Council on Refugees and Exiles
- PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

488.099 €

189.709 €

 €

189.709 €

 €

 €

298.390 €

298.390 €

 €

>= 400.000  € και < 450.000  €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.