Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Jesuit Refugee Service-Europe

Αριθμός μητρώου: 14804329032-30
ημερομηνία της εγγραφής: 25/6/2012 12:38:54 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 10/6/2014 9:33:25 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 4/6/2014 1:18:00 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Jesuit Refugee Service-Europe
Ακρωνύμιο: JRS-E
Νομικό καθεστώς: Association Internationale Sans But Lucratif under the belgian law
Δικτυακός τόπος: http://www.jrseurope.org

Τμήματα

Τμήμα: III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις
και ειδικότερα: Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Michael Schöpf
Θέση: Chief Executive Officer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Stefan Kessler
Θέση: Policy/Advocacy Officer

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 333/2 Rue du Progrès 
1030 Bruxelles
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 22503220
Αριθμός φαξ: (+32) 22503229
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: To accompany, to serve and to plead the cause of refugees and migrants, in order to support them towards a fuller and more independent life. Advocating for refugees and migrants, JRS-E
- studies in the field situations and emerging EU and national laws on asylum;
- advocates at relevant stages of the legislative procedures for just asylum policies based on the dignity of the person;
- brings the concerns of JRS workers in developing countries to the attention of the decisions makers in the EU.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 8
Συμπληρωματικά στοιχεία: - Michael Schöpf
- Stefan Kessler
- Isabelle de Sazilly
- Carola Jimenez-Asenjo
- Davide Oddo
- Oscar Spooner
- Gianluigi Campogrande
- Joseph Poncin

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
STEFAN KESSLER 12/6/2014 10/6/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


In 2013 JRS-E worked on the following EU legislative files and projects/actions:
LEGISLATIVE FILES:
- Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person
- Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection
- Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 laying down standards for the reception of applicants for international protection
- Regulation (EU) No. 1052/2013 of the European Parliament and the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (EUROSUR)
- Regulation (EU) No.2014 of the European Parliament and the Council establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
- Guidelines of the Commission on the application of Directive 2003/86/EC of the Council on the right to family reunification, COM(2014) 210 final
- Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on EU Return Policy, COM(2014) 199 final

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εσωτερικών Υποθέσεων

Δομή

Συνολικός αριθμός μελών που είναι "φυσικά πρόσωπα". 18
Αριθμός των οργανισμών μελών.
Οργανισμοί μέλη (Αριθμός μελών) :
Ο οργανισμός έχει μέλη ή εκπροσωπείται στις παρακάτω χώρες:
 • ΒΕΛΓΙΟ

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
- ECRE-European Council on Refugees and Exiles
- PICUM-Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Συνολικός προϋπολογισμός: 488.099
από δημόσια χρηματοδότηση: 189.709
- από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση:
- Δημόσιες συμβάσεις:
- Επιχορηγήσεις: 189.709
- από εθνική χρηματοδότηση:
- από τοπική / περιφερειακή χρηματοδότηση:
από άλλες πηγές χρηματοδότησης: 298.390
- δωρεές: 298.390
- συνδρομές μελών:
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 400000  € και < 450000  €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.