Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V./German association of public and private Welfare

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 14766442240-14
Data Reġistrazzjoni: 09/09/2009 09:39:14

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 18/08/2014 11:14:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 18/08/2014 11:14:11


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V./German association of public and private Welfare
Akronimu: DV
Statut legali: e. V.
Websajt: http://www.deutscher-verein.de

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Michael Löher
Kariga: Vorstand

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Cornelia Markowski
Kariga: Leiterin Stabsstelle Internationales

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 17/18 Michaelkirchstraße 
Berlin D-10179
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49 30) 6 29 80 0
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. ist der Zusammenschluss der öffentlichen und freien Träger sozialer Arbeit in Deutschland. Er ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin. Er ist ein Forum für alle Bestrebungen und Entwicklungen in den Bereichen Sozialpolitik, insbesondere Kinder-, Jugend-, Senioren-, Familien- und Behindertenpolitik sowie Rehabilitation, Grundsicherung, Pflege, soziale Berufe, Sozialplanung und internationale soziale Arbeit.
Er dient als Plattform, auf der die Auseinandersetzungen um widerstreitende Ideen und Interessen in den genannten Politikfeldern ausgetragen werden. Der Deutsche Verein ist ein wichtiges Instrument, um diese Interessen in Deutschland zusammenzufassen, gegenüber der Politik im Bund und den Organen der Europäischen Union zu vertreten und Entwicklungsschritte durchzusetzen.

Ziele und Aufgaben des Deutschen Vereins sind:
• Anregung und Beeinflussung der Sozialpolitik
(Stellungnahmen, Fachveranstaltungen, Fachgespräche
etc.)
• Erarbeitung von Empfehlungen für die Praxis der
Träger der öffentlichen und privaten sozialen
Arbeit in Deutschland
• Gutachterliche Tätigkeit auf dem Gebiet des
Sozialrechts
• Information der auf diesem Gebiet tätigen Personen
und die Förderung des Erfahrungsaustausches
• Förderung der für die soziale Arbeit bedeutsamen
Wissenschaft und Forschung
• Beobachtung und Auswertung der europapolitischen
Entwicklungen und der sozialen Arbeit in anderen
Ländern
• Förderung der internationalen Zusammenarbeit
• Herausgabe von Schriften und sonstigen
Publikation zu aktuellen Fragen bzw. neuen
Entwicklungen in der sozialen Arbeit
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen sowie Fachgespräche/Anhörungen mit Vertreter/innen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments, des Sozialschutzkomitees und EWSA entsprechend der o. g. Interessenschwerpunkte

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 507
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
ICSW - International Council on Social Welfare (Global level and European Region), registred in the Chamber of Commerce Utrecht, NL
ESN - European Social Network, Brigthon, UK
ISS - International Social Service, Geneva, Switzerland

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 5,883,819
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 4,349,678
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 4,349,678
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 1,534,141
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 566,909
eigene Mittel : 967,232
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.