Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Camera di Commercio ItalAfrica

Identifikavimo numeris Registre: 14738998508-24
Registracijos data: 12.4.5 09.46.23

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.7 10.23.49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.7 10.23.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Camera di Commercio ItalAfrica
Akronimas:
Teisinis statusas: Chamber of Commerce
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Alfredo Carmine Cestari
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Tommaso Teti
Pareigos: Consultant

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Centro Direzionale, Isola A/5, P 9  int 51
80143 Naples
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 0817875642
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: For any information and communication you may contact the Brussels office at:
Rue Belliard 20.
1040 Brussels
tel: +32 2 5372400

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: La missione della Camera di Commercio Italafrica, è quella di promuovere la cooperazione tra le imprese italiane e il mondo economico e sociale dei paesi del Centro-Africa attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

1) Promozione Commerciale
- Missioni economiche preposte alla promozione dell’internazionalizzazione e dell’interscambio da parte delle imprese italiane attraverso il coordinamento tra le Camere di Commercio, le Ambasciate Italiane, i Consolati e le Istituzioni.
- Delegazioni economiche ed istituzionali.
- Ciclo d’incontri tra le Camere di Commercio, le istituzione economiche e politiche dei paesi aderenti e gli imprenditori italiani ed operatori commerciali per agevolare la nascita di sinergie economiche.
- Fiere nei paesi aderenti per favorire ed incentivare gli investimenti diretti.
- Seminari.

2) Assistenza e Consulenza Legale, Tributaria e Commerciale
- Assistenza e consulenza in materia contrattuale, per l’individuazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nelle aree del centro-africa, in materia di costituzione di società e joint venture societarie, per l’import ed export, pagamenti internazionali, garanzie e recupero crediti;
- Assistenza alle imprese per la risoluzione delle controversie mediante arbitrato e conciliazione;
- Consulenza legale, commerciale e tributaria in materia di investimenti diretti ed in particolare.

3) Assistenza Operativa
- Scheda del paese;
- Monografia del Paese;
- Leggi, normative, regolamenti, costo dei fattori di produzione, documentazione specializzata per tutti i paesi del centro-africa;
- Strumenti e linee di credito per le esportazioni e gli investimenti diretti, modalità e possibilità assicurative;
- Dati ed elaborazioni statistiche sull’interscambio;
- Degnalazioni di esportatori italiani ed importatori dei paesi sub Sahariani;
- Segnalazioni di richieste di merci;
- Opportunità commerciali e richieste provenienti dai paesi esteri;
- Servizi commerciali: ricerche di mercato, campagne promozionali, organizzazioni di convegni e fiere, servizi operativi a enti e imprese.

4) Pubblicazioni
- “Italafrica” rivista bimestrale e bilingue di economia, diritto, politica, società, cultura.
- Sito Internet www.italafricacentrale.com
- Notizie economiche e commerciali.

5) Attività di Studio
- Costituzione di un’apposita Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di diversi settori (tra i quali a titolo esemplificativo: diritto privato e processuale internazionale; di diritto pubblico internazionale; di diritto commerciale e diritto tributario) con compiti di analisi settoriali, legislazione, pianificazione e progetti, finanziamenti e cooperazione internazionale tra l’Italia e i paesi aderenti all’associazione.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • valstybės
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


1) Informazione sui programmi di finanziamento e supporto alle imprese europee e africane.
2) Gestione del progetto Pro-Invest, cofinanziato dalla Commissione europea (DEVCO).
3) Informazione sulla legislazione UE in ambito di commercio e cooperazione allo sviluppo.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Prekyba
  • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 01/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.