Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Camera di Commercio ItalAfrica

Tunnistenumero rekisterissä: 14738998508-24
Rekisteröintipäivä: 5.4.2012 9:46:23

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 7.4.2014 10:23:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 7.4.2014 10:23:49


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Camera di Commercio ItalAfrica
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Chamber of Commerce
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Alfredo Carmine Cestari
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Tommaso Teti
Tehtävä organisaatiossa: Consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Centro Direzionale, Isola A/5, P 9  int 51
80143 Naples
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 0817875642
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: For any information and communication you may contact the Brussels office at:
Rue Belliard 20.
1040 Brussels
tel: +32 2 5372400

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: La missione della Camera di Commercio Italafrica, è quella di promuovere la cooperazione tra le imprese italiane e il mondo economico e sociale dei paesi del Centro-Africa attraverso l’offerta dei seguenti servizi:

1) Promozione Commerciale
- Missioni economiche preposte alla promozione dell’internazionalizzazione e dell’interscambio da parte delle imprese italiane attraverso il coordinamento tra le Camere di Commercio, le Ambasciate Italiane, i Consolati e le Istituzioni.
- Delegazioni economiche ed istituzionali.
- Ciclo d’incontri tra le Camere di Commercio, le istituzione economiche e politiche dei paesi aderenti e gli imprenditori italiani ed operatori commerciali per agevolare la nascita di sinergie economiche.
- Fiere nei paesi aderenti per favorire ed incentivare gli investimenti diretti.
- Seminari.

2) Assistenza e Consulenza Legale, Tributaria e Commerciale
- Assistenza e consulenza in materia contrattuale, per l’individuazione di finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti nelle aree del centro-africa, in materia di costituzione di società e joint venture societarie, per l’import ed export, pagamenti internazionali, garanzie e recupero crediti;
- Assistenza alle imprese per la risoluzione delle controversie mediante arbitrato e conciliazione;
- Consulenza legale, commerciale e tributaria in materia di investimenti diretti ed in particolare.

3) Assistenza Operativa
- Scheda del paese;
- Monografia del Paese;
- Leggi, normative, regolamenti, costo dei fattori di produzione, documentazione specializzata per tutti i paesi del centro-africa;
- Strumenti e linee di credito per le esportazioni e gli investimenti diretti, modalità e possibilità assicurative;
- Dati ed elaborazioni statistiche sull’interscambio;
- Degnalazioni di esportatori italiani ed importatori dei paesi sub Sahariani;
- Segnalazioni di richieste di merci;
- Opportunità commerciali e richieste provenienti dai paesi esteri;
- Servizi commerciali: ricerche di mercato, campagne promozionali, organizzazioni di convegni e fiere, servizi operativi a enti e imprese.

4) Pubblicazioni
- “Italafrica” rivista bimestrale e bilingue di economia, diritto, politica, società, cultura.
- Sito Internet www.italafricacentrale.com
- Notizie economiche e commerciali.

5) Attività di Studio
- Costituzione di un’apposita Commissione tecnico-scientifica composta da esperti di diversi settori (tra i quali a titolo esemplificativo: diritto privato e processuale internazionale; di diritto pubblico internazionale; di diritto commerciale e diritto tributario) con compiti di analisi settoriali, legislazione, pianificazione e progetti, finanziamenti e cooperazione internazionale tra l’Italia e i paesi aderenti all’associazione.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


1) Informazione sui programmi di finanziamento e supporto alle imprese europee e africane.
2) Gestione del progetto Pro-Invest, cofinanziato dalla Commissione europea (DEVCO).
3) Informazione sulla legislazione UE in ambito di commercio e cooperazione allo sviluppo.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kauppapolitiikka
  • Kehitysyhteistyö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 01/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.